The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 3856
Total’s Visit
: 3007766
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -4  Area: Liberal arts

Araş. Gör. İlkay Tosun
Internal Audit in Turkey: Content, Practice and Future
 
It is passed to the internal control system of the inspection system in recent years made the reforms. A transformation from investigative approach to guidance approach come true in administrative control system. Firstly the inspection system and instead of internal control system are analysed in this study. This analysis has been often made since the internal audit system entered reform agenda. Differently, the results of the internal audit system in Turkey will be discussed in the second phase of the study. In this way, looking at institutional practice examples it is possible to compare understanding of internal auditing system and practice in Turkey. Finally, using the data obtained from this study, assessment and suggestion are given concerning"what kind of a control system?” question.

Keywords: control, internal audit, inspection, reformTÜRKİYE’DE İÇ DENETİM: İÇERİK, UYGULAMA VE GELECEK
 
Son yıllarda yapılan reformlarla teftiş sisteminden iç denetim sistemine geçilmektedir. Denetim sisteminde soruşturmacı anlayıştan rehberlik anlayışına geçişi sağlayan bir dönüşüm gerçekleşmektedir. Bu çalışmada öncelikle vazgeçilen teftiş sistemi ve yerine gelen iç denetim sistemi anlayışı analiz edilmektedir. İç denetim sistemi reform gündemine girdiğinden beri bu analiz sıklıkla yapılmaktadır. Özgün olarak ikinci aşamada Türkiye’de iç denetim sisteminin sonuçları tartışılmaktadır. Bu sayede kurumsal uygulama örneklerine bakılarak, iç denetim sistemi anlayışı ile Türkiye’de uygulanma biçimini karşılaştırmak mümkün olmaktadır. Son aşamada çalışma ile elde edilen veriler kullanılarak ‘nasıl bir denetim sistemi?’ sorusuna çerçeve oluşturması açısından denetim sisteminin geleceğine ilişkin değerlendirme ve önerilere yer verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: denetim, iç denetim, teftiş, reformFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn