The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 19
Total’s Visit
: 3003929
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -4  Area: Liberal arts

Arş. Gör. Hakan Gökhan GÜNDOĞDU
In the Solution of the Problem of Legitimacy Multi Level Governance and Deliberative Democracy
 
Ideas aiming at overcoming the crisis of legitimacy of liberal democracy are available on the solution to the problem of legitimacy in contemporary democracies. Particularly, multi level governance structures which were created by the impact of deliberative democracy model and localization and regionalization processes have a significant place among these. Finding solutions to the crisis of liberal democracy and deliberative democracy which becomes prominent with the defense of responding demands of the new political situation and multi level governance approach are discussed in this study. In this context, as well as stating the method of the study within a theoretical framework deficiencies of deliberative democracy and multi level governance are also mentioned. Besides, it is also examined that a deliberative democratic model which will work with a corporatist/organizational viewpoint and multi level governance may be a solution to the dilemma of contemporary democracies.

Keywords: Multi Level Governance, The Legitimacy Crisis, Deliberative Democracy.MEŞRUİYET SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE ÇOK DÜZEYLİ YÖNETİŞİM VE MÜZAKERECİ DEMOKRASİ*
 
Günümüz demokrasilerindeki meşruiyet sorununun çözümünde, liberal demokrasinin meşruiyet krizinin üstesinden gelmeyi amaçlayan düşünceler bulunmaktadır. Bunlar içerisinde özellikle; müzakereci demokrasi modeli ile yerelleşme ve bölgeselleşme süreçlerinin etkisiyle oluşan çok düzeyli yönetişim yapıları önemli bir yer tutmaktadır. Çalışmada, liberal demokrasi krizine çözüm bulmak ve yeni siyasal durumun taleplerine cevap vermek savunusu ile ön plana çıkan müzakereci demokrasi ve çok düzeyli yönetişim anlayışı tartışılmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın yöntemi teorik çerçeveyle ifade edilmekle birlikte, müzakereci demokrasinin ve çok düzeyli yönetişimin uygulamadaki eksikliklerinden bahsedilmektedir. Ayrıca, korporatist/örgütlenme bakış açısıyla işleyecek bir müzakereci demokratik modelin ve çok düzeyli yönetişimin günümüz demokrasilerindeki çıkmaza çözüm olabileceği irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çok Düzeyli Yönetişim, Meşruiyet Krizi, Müzakereci DemokrasiFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn