The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 149
Total’s Visit
: 3079036
Year:2018 Volume: 1  Issue: 39  Area: Liberal arts

FERİT YÜCEBAŞ
GAZİANTEP PROVINCE PEOPLE’S HOUSES ACTIVITIES IN THE SECOND WORLD WAR
 
The People’s Houses were established on 19 February 1932 instead of the Turkish Quarters as a means of modernization and culture. The People’s Houses that drive their assets between 1932 and 1951 years, undertook an important task. The People’s Houses have been operating in many topics through the branch offices they have opened in their own right. The Republican administration, which aimed to bring Turkish culture and the official ideology of the state to all parts of the country, used the people’s houses as a means. During The Second World War, Republican administration strived to carry out his efforts at the community. The Republican government made efforts to ensure that the activities of the people’s houses were carried out without disruption. With the allowanca sent by the CHP General Secretariat and with the help of the people’s presidents and administrators, the people’s houses continued its activities. In this process, Gaziantep, Kilis, Nizip, İslâhiye and Fevzipaşa people houses have tried to be beneficial to the public by giving various seminars and conferences. Notwithstanding they have made important efforts to ensure state-national unity. The public houses have tried to carry out these works through the fields of Language and Literature, Fine Arts, Representation, Sports, Social Aid, Public Classes and Courses, Library and Publication, Villageism, History and Museum Branches. These branches have been given practical information alongside the official ideology of the state. In this study, during The Second World War, the people’s houses which located in the province of Gaziantep, activities were examined.

Keywords: The People’s Houses, Gaziantep People’s Houses, Kilis, Nizip.II. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA GAZİANTEP VİLÂYETİ HALKEVİ FAALİYETLERİ
 
Halkevleri, bir modernleşme ve kültür aracı olarak Türk Ocakları’nın yerine 19 Şubat 1932’de kuruldu. 1932-1951 yılları arasında varlıklarını sürdüren halkevleri önemli bir görev üstlenmişlerdir. Halkevleri, kendi bünyesinde açmış olduğu şubeler vasıtasıyla birçok konuda faaliyet göstermiştir. Türk kültürünü ve devletin resmi ideolojisini ülkenin her yerine götürmeyi hedefleyen Cumhuriyet yönetimi, halkevlerini bir aracı olarak kullanmıştır. Cumhuriyet yönetimi, II. Dünya Savaşı yıllarında halkevi çalışmalarının aksamadan yürütülmesine gayret göstermiştir. CHP Genel Sekreterliği tarafından gönderilen ödenek ve halkevi başkan ve yöneticilerinin yardımlarıyla halkevleri faaliyetlerini devam ettirmiştir. Bu süreçte Gaziantep, Kilis, Nizip, İslâhiye ve Fevzipaşa halkevleri çeşitli seminer ve konferanslar vererek halka faydalı olmaya çalışmışlardır. Bununla beraber devlet-millet birlikteliğini sağlamak için de önemli gayretler göstermişlerdir. Halkevleri bu çalışmalarını Dil ve Edebiyat, Güzel Sanatlar, Temsil, Spor, Sosyal Yardım, Halk Dershaneleri ve Kurslar, Kütüphane ve Yayın, Köycülük, Tarih ve Müze Şubeleri vasıtasıyla yürütmeye çalışmıştır. Bu şubelerin yapmış oldukları çalışmalarla devletin resmi ideolojisinin yanında pratik bilgiler de verilmiştir. Bu çalışmada II. Dünya Savaşı sürecinde Gaziantep vilâyeti dâhilinde bulunan halkevlerinin faaliyetleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Halkevleri, Gaziantep Halkevi, Kilis, Nizip.Full Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn