The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 568
Total’s Visit
: 3180101
Year:2017 Volume: 1  Issue: 35  Area: Liberal arts

Leyla Adıgüzel, Aydın Görmez
IDA: YAHUDİ SOYKIRIMININ İKİ KADIN KURBANI
 
Poland lost fifth of its population, including three million Jews, between 1939 and 1945; and many Poles resisting the Nazis were accused of false accusations and were shot or hanged during this period. Adolf Hitler is regarded as the major actor and mastermind of this massacre. The film Ida, co-written by Pawel Pawlikowski and Rebecca Lenkiewicz, explores this dark history of mankind long afterwards through two main female characters Wanda and Ida’s struggle after the holocaust. The film, considered a successful story, illustrates how the Jewish holocaust ruined the lives of these two ordinary women and torn them apart in an extremely poignant atmosphere. The film is a kind of moral lesson for contemporary leaders and the future generations. This article aims to analyse the messages that Pawlikowski and Lenkiewicz seem to relay to the audience through the film Ida.

Keywords: Pawel Pawlikowski, Rebecca Lenkiewicz, the Jewish holocaust, IdaIDA: TWO WOMEN VICTIMS OF JEWISH HOLOCAUST
 
Polonya, 1939-1945 yılları arasında üç milyonu Yahudi olmak üzere nüfusunun beşte birini kaybetmiş ve Nazilere direnen birçok Polonyalı haksız ithamlarla suçlanmış ve özgürlük için direnenler bu süre zarfında vurularak ya da asılarak öldürülmüşlerdir. Adolf Hitler bu katliamın baş sorumlusu ve fikir babası olarak kabul edilir. Pawel Pawlikowski ve Rebecca Lenkiewicz tarafından yazılan Ida filmi insanlığın bu karanlık geçmişini, iki ana kadın karakteri Wanda ve Ida’nın soykırım sonrası hayatla verdikleri mücadeleyi konu edinerek, yıllar sonra tekrar okuyucu ve izleyicinin gözleri önüne sermektedir. Başarılı bir öykü olarak kabul edilen film, Yahudi Soykırımı'nın bu sıradan iki kadının hayatını nasıl mahvettiğini ve onları parçaladığını son derece dokunaklı bir atmosferde seyirciye sunmaktadır. Film çağdaş liderler ve gelecek kuşaklar için bir ders niteliliğindedir. Bu makale Pawlikowski ve Lenkiewicz’in, Ida filmi aracılığıyla, seyirciye ulaştırmaya çalıştıkları mesajları analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler:Full Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn