The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 582
Total’s Visit
: 3180115
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -1  Area: Liberal arts

Doç. Dr. Mustafa BIYIKLI
THE SYSTEM OF GOLD STANDARD ACCORDİNG TO REPORT OF GUIDO WALCHER IN 1930: ITS EFFECTS AND PROPOSED SOLUTIONS
 
This study is based on a report written in German language in November 1930 in Terhan by the representative of a construction company from Vienna, Guido Walcher. It is important to note that the report was written just after the start of the great depression of 1929. According to Guido Walcher's allegations The report was written against the unjust ownerships and control by the Jews of the financial institutions, gold and capital markets, big share holders, private banks and companies. This report was sent to all states, governments and the League of Nations. The report which is criticised the gold standard, poverty, unemployment, artificial inflation, World-wide desperation of the people and so on, that they were seen as the main obstacles in front of development of entrepreneurship. The report also provided with some solutions for the abovementioned problems. The main purpose of the report as an archive document, which is of considerable importance in terms of political history, is whether there is a consistency of the economic detections alleged to this report and opening the negotiations of experts to see if the report suggests that the proposals for money-financing are worthy.

Keywords: Gold standard, financial system, common currency, swap, exchange, unemployment, debt.GUİDO WALCHER’İN RAPORUNA GÖRE (1930) ALTIN-PARA BİRİMİ SİSTEMİ: ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 
Bu inceleme, Almanca olarak Kasım 1930 yılında Viyana doğumlu, Viyanalı inşaat şirketi denetçisi/mümessili Guido Walcher tarafından Tahran'dan yazılan ve Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nden elde edilen bir rapora dayanmaktadır. Raporun 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı veya Büyük Buhran sonrası ele alınması dikkat çekicidir. Guido Walcher’ın iddialarına göre mali kurumlara hâkim, altın piyasasını idare eden altın ve para piyasasını ellerinde tutan Yahudi finans gücüne ve Yahudilerin finanse ettiği büyük sermayedarlar, özel bankalar, holdingler ve bunların temellüklerine karşı yazılmış olan Rapor, Walcher tarafından, o tarihte bütün devletler ile Milletler Cemiyeti’ne gönderilmiştir. Raporda, altın para birimi sistemi eleştirilmekte, insanlığın o günkü yüksek oranda işsizliğin, fakirliğin, suni pahalılığın ve dünyadaki bütün sefaletin, devletlerin, vatandaşlarının alın terinin, yeraltı zenginliklerinin soyulmasının, insanlığın, makro ve mikroekonominin gelişmesine, girişimciliğe engel olan sebepleri ortaya koymaya çalışmakta ve bunlara çözüm önerileri sunmaktadır. Bir arşiv belgesi olarak siyasi tarih açısından önem arzeden raporun ele alınmasındaki esas amaç, bu raporda iddia edilen ekonomik tespitlerin bir tutarlığının olup olmadığı ve para- finans konusunda sunduğu çözüm önerilerinin bir değer ifade edip etmediğini uzmanlarının müzakeresine açmaktır.

Anahtar Kelimeler: Altın para birimi sistemi, finans sistemi, ücret değeri, ortak para, takas, işsizlik, borç.Full Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn