The Journal Of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 1419
Total’s Visit
: 1513552
Year:2020 Volume: 1  Issue: 47  Area: Liberal arts

Abdulvahap AKINCI, Hilal ALPTÜRK
General Situation of the National-State Against Globalisation
 
Nation-states, which are the most effective devices of modern eras, have manifested themselves in different ways over time. The modern state structure, which the modern state wants to achieve by assimilating all the differences by aiming to build its own citizens, also faces different problem areas and threats over time. In the process, nation-states managed to protect their existence. The fact that the whole world has become a village with globalisation has brought the control and influence of the states within their borders to be limited. In this process, some approaches have been introduced that nation-states will also erode and disappear over time. The fact that the impact of globalisation is increasing day by day in every field from communication to transportation and commerce has been the main argument of the fact that the nation-states approach will gradually disappear over time in the scientific circles. However, some developments in the 21st century reveal that the destruction of nation-states will continue to exist strongly, albeit in a different format. In this study, a future perspective by examining the formation, development and problems faced by nation-states and their current situation is projected.

Keywords: State, Nation-State, GlobalisationUlus-Devletin Küreselleşme Karşısındaki Genel Durumu
 
Modern dönemlerin ortaya çıkardığı en etkili aygıt konumunda olan ulus-devletler, zaman içerisinde farklı şekillerde kendilerini ortaya koymuşlardır. Bütün farklılıkları modern devletin kendi vatandaşını inşa etme gayesi ile tek tipleştirerek asimile ettiği sürecin ulaşmak istediği modern devlet yapısı, zaman içerisinde farklı sorun alanları ve tehditlerle de karşılaşmaktadır. Süreç içerisinde ulus-devletler kendi varlıklarını korumayı başarmışlardır. Küreselleşme ile birlikte bütün dünyanın adeta bir köy haline gelmesi, devletlerin kendi sınırları içerisindeki kontrolünün ve etkisinin sınırlanmasını beraberinde getirdi. Bu süreç içerisinde ulus devletlerin aşınarak zaman içerisinde yok olacakları yönünde bazı yaklaşımlar da ortaya atılmıştır. İletişimden, ulaşım ve ticarete hemen her alanda küreselleşmenin etkisinin her gün daha da artması, zaman içerisinde aşamalı olarak ulus-devletler ortadan kalkacaktır yaklaşımının bilim çevrelerde dillendirilmesinin temel argümanı olmuştur. Fakat 21. yüzyılda yaşanan bazı gelişmeler ulus devletlerin yok olması bir tarafa, farklı bir formatta da olsa güçlü bir şekilde varlıklarını sürdüreceğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Devlet, Ulus-Devlet, KüreselleşmeFull Text

Copyright 2020 The Journal Of Social Sciences Institute. | Xdizayn