The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 680
Total’s Visit
: 2127448
Year:2020 Volume: 1  Issue: 48  Area: Liberal arts

Abdullah DUMAN
An Example of Fidelity in the Ghaznavids Dynasty: Buğracık b. Cûk/Karabeckem
 
There is a difference between being born and falling into history. It is not possible for every person or society to be known by the next generations. The secret of being permanent is passing from making a record to the history. It is not possible to talk about the permanence of non-writing societies. The Turks are one of the nations that make history and while making, raise a great number of statesmen. İt is clear that the statesmen whose lives are not recorded in writings have been buried in the darknesses of history. Those recorded but embedded in the pages of history books have been waiting to be discovered. Although the activities in the field of history have revealed many lost values in recent years, it is not possible to say that the studies are sufficient. The Ghaznavids State remains the center of attention for historians. However, the dark issues of this state are still waiting to be elucidated. One of them also is the brother of Sebuktegin, the Emir of the Ghaznavid State, Bugracık b. Cuk. There are some records about Bugracık in main and first hand sources. However, with these records puting together in research works, it does not seem to have been done enough study about him. In our study, Bugracık’s life and his role in the rise of the Ghaznavids State was tried to be revealed.

Keywords: Ghaznavids, Samanids, Sebüktegin, Kadırcık, Bugracık.Gazneliler Hanedanlığı’nda Bir Vefa Örneği: Buğracık b. Cûk/Karabeckem
 
Dünyaya gelmekle tarihe düşmek arasında fark vardır. Her dünyaya gelen kişinin veya toplumun sonraki nesiller tarafından bilinmesi mümkün değildir. Kalıcı olabilmenin sırrı tarihe kayıt düşmekten geçmektedir. Yazmayan toplumların kalıcılığından ise bahsetmek mümkün değildir. Türkler, tarih yapan, yaparken de çok sayıda devlet adamı yetiştiren milletlerden birisidir. Bu devlet adamlarından kalemle tespit edilmeyenlerin, tarihin karanlıklarına gömülüp gittikleri şüphesizdir. Kayda geçmiş ancak tarih kitaplarının sayfaları arasında kalmış niceleri de keşfedilmeyi beklemektedir. Son yıllarda tarih alanındaki faaliyetler çok sayıda yitik değerimizi gün yüzüne çıkarmakla beraber çalışmaların yeterli olduğunu söylemek de mümkün değildir. Gazneliler Devleti, tarihçilerin ilgi odağı olmakla birlikte karanlıkta kalmış konuları hâlâ aydınlatılmayı beklemektedir. Bunlardan birisi de Gazneliler Devleti’nin yükselme dönemi emiri Sebüktegin’in kardeşi, Buğracık b. Cûk’dur. Buğracık hakkında ana ve birinci el kaynaklarda az da olsa kayıtlara rastlanmaktadır. Ancak bu nakiller araştırma eserlerde bir araya getirilerek hakkında yeterli bir çalışma yapılmış görünmemektedir. Çalışmamızda Buğracık’ın hayatı ve yükselme döneminde Gazneliler Devleti’nde üstlendiği rol ortaya çıkarılmaya gayret edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gazneliler, Sâmânîler, Sebüktegin, Kadırcık, Buğracık.Full Text

Copyright 2021 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn