The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 1523
Total’s Visit
: 3308641
Year:2021 Volume: 1  Issue: 53  Area: Liberal arts

Mustafa TÜRKMENOĞLU
A Great Depression Focused Approach to The Grapes of Wrath
 
The Great Depression, which took place in 1929 and lasted about ten years, affected the whole world, especially the United States. On Thursday, October 24, 1929, the American stock market hits bottom. For this reason, this date is known as Black Thursday. The repercussions of the crisis are deeply felt in every segment of society. Hundreds of thousands of people lose their jobs and homes. There are serious decreases in agricultural product prices. Farmers experience great grievances in this process. Many banks close and chaos ensues in society. When we look at the general atmosphere of the period, it can be said that this crisis showed its effects in many areas. Art and literature are also among these fields. The Great Depression was also the subject of John Steinbeck's novel The Grapes of Wrath. The Grapes of Wrath novel deals with the Great Depression process through the struggle for survival of a farmer family. Drought, unemployment, immigration, being a refugee, marginalization, exploitation of workers, hunger, misery and many other issues are given through the Joad family in the novel. In this study, the reflection of the Great Depression on the Grapes of Wrath will be discussed from an economic point of view. Based on the novel, the economic situation of the period will be evaluated through the fiction of the novel.

Keywords: Great Depression, The Grapes of Wrath, Novel, Economics, CrisisGazap Üzümleri Romanına Büyük Buhran Odaklı Bir Yaklaşım
 
1929 yılında yaşanan ve yaklaşık on yıl süren Büyük Buhran, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bütün dünyayı etkilemiştir. 24 Ekim 1929 Perşembe günü Amerikan borsası dibe vurur. Bu sebeple bu tarih Kara Perşembe olarak anılır. Krizin yansımaları toplumun her kesiminde derinden hissedilir. Yüzbinlerce insan işini ve evini kaybeder. Tarım ürünü fiyatlarında çok ciddi düşüşler yaşanır. Çiftçiler bu süreçte büyük mağduriyetler yaşarlar. Birçok banka kapanır ve toplumda büyük bir kaos oluşur. Dönemin genel havasına bakıldığında bu krizin birçok alanda etkisini gösterdiği söylenebilir. Sanat ve edebiyat da bu alanlar arasındadır. Büyük Buhran, Amerikalı yazar John Steinbeck’in Gazap Üzümleri romanına da konu olmuştur. Gazap Üzümleri romanı, Büyük Buhran sürecini çiftçi bir ailenin yaşam mücadelesi üzerinden ele alır. Romanda kuraklık, işsizlik, göç, mülteci olma durumu, ötekileştirilme, işçinin sömürülmesi, açlık, sefalet ve daha birçok mesele Joad ailesi üzerinden verilir. Bu çalışmada iktisadi bir bakışla Büyük Buhran’ın Gazap Üzümleri romanına yansıması ele alınacaktır. Romandan hareketle dönemin iktisadi durumu roman kurgusu üzerinden değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Büyük Buhran, Gazap Üzümleri, Roman, İktisat, KrizFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn