The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 3795
Total’s Visit
: 3007705
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -4  Area: Liberal arts

Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ
Future Status of Minister and Vice-Ministers at Presidential System Discussions in Turkey
 
After the status of the vice-ministers in the organizational hierarchy is still in question at current political system in Turkey, how will the future status of ministers and vice ministers in presidential system is a issue for the Turkish public administration. Considering the practices in other countries with discussions of presidential system for Turkey, it is also predictable for the central administrative structures in Turkey will undergo change This study aims to analyze the ministers and vice-ministers in terms of their organizational role by considering the presidential system discussions with its historical development in Turkey. By the help of the analysis, the hierarchical future roles of the ministers and vice-ministers are tried to be clarified.

Keywords: presidential system minister vice minister, TurkeyTÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARINDA BAKAN VE BAKAN YARDIMCILIKLARININ GELECEĞİ
 
Bakan yardımcılıklarının idari hiyerarşideki yerinin hala tartışmalı olduğu mevcut sistemden sonra başkanlık sisteminde bakanlar ve yardımcılıklarının gelecekteki durumlarının nasıl olacağı Türk kamu yönetiminin ilgilenmesi gereken bir konudur. Benzeri ülkelerdeki uygulamalar incelendiğinde Türkiye’de Başkanlık sistemi tartışmaları ile birlikte geleneksel merkezi idari yapılarının da değişime uğrayacağı tahmin edilebilir. Bu çalışma, tarihsel gelişimi dikkate alınarak bakan ve bakan yardımcılarının hiyerarşik örgütlenmedeki yerini Türkiye’deki başkanlık sistemi tartışmalarını gözeterek analiz etmeyi ve analiz yardımıyla bakan ve bakan yardımcılarının hiyerarşide gelecekteki yeri konusuna açıklık getirmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Başkanlık sistemi, Bakan, Bakan yardımcılığı, TürkiyeFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn