The Journal Of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors IndexToday’s Visit
: 500
Total’s Visit
: 1056360
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -2  Area: Liberal arts

SELMA BAŞ
KAFKAESQUE REFLECTIONS IN THE STORIES OF FİKRET ÜRGÜP
 
Kafka is one of the leading vestigial authors in world literature. Kafka both expressed the realities of his period with manner of telling and fiction specific to him and achieved creating a sphere of influence ahead of the curve. This distinctive world that we confront in the works of Kafka bears the mark of the author in a way that it will be named as “kafkaesque” later on. Turkish literature is also influenced by Kafka wind. These effects sometimes appear as a metaphor and symbol and sometimes as a connotation and at atmosphere level. Kafka effect in Turkish literature makes itself evident in Demir Özlü, Ferit Edgü, Leyla Erbil, Demirtaş Ceyhun, Tezer Özlü, Sevim Burak, Adalet Ağaoğlu, Oğuz Atay, Sevgi Soysal, Bilge Karasu, Rasim Özdenören etc. authors having had works particularly after 1950 and adopting existentialist approach. One of the authors giving place to Kafkaesque elements in his stories is Fikret Ürgüp. Being a psychiatrist and an artist at the same time, Fikret Ürgüp draws attention with his stories. He deals with fragmented, broken, restless, feeling empty and alienated individuals with a surrealist percept specific to him in his stories called as Van (1966) and Kısa Lodos Hikâyeleri (1968). Ürgüp creates fictional poetic world in his stories partly built with a Freudian approach and kafkaesque connotations. Stories of Fikret Ürgüp, who is one of the extraordinary authors of Turkish literature, will be evaluated in this bulletin term terms of kafkaesque reflections.

Keywords: Fikret Ürgüp, Kafka, kafkaesque, storyFİKRET ÜRGÜP'ÜN ÖYKÜLERİNDE KAFKAESK YANSIMALAR
 
Dünya edebiyatında iz bırakan yazarların başında Kafka gelir. Kafka, daha çok varoluşçu çizgide kaleme aldığı eserleriyle hem çağının gerçeklerini kendine özgü bir anlatım ve kurguyla dillendirmiş hem de çağının çok ötesinde geniş bir etki alanı yaratmayı başarmıştır. Öyle ki Kafka’nın eserlerinde karşımıza çıkan bu kendine özgü dünya, daha sonraları “kafkaesk” olarak adlandırılacak şekilde yazarın damgasını taşır.Türk edebiyatı da Kafka rüzgarından etkilenir.Bu etkiler, bazen bir metafor ve sembol şeklinde bazen de çağrışım ve atmosfer düzeyinde karşımıza çıkar.Türk edebiyatında Kafka etkisi, özellikle 1950 sonrasında eser veren ve varoluşçu anlayışı benimseyen Demir Özlü, Ferit Edgü, Leyla Erbil, Demirtaş Ceyhun, Tezer Özlü, Sevim Burak, Adalet Ağaoğlu, Oğuz Atay, Sevgi Soysal, Bilge Karasu, Rasim Özdenören gibi yazarlarda kendini daha çok hissettirir. Öykülerinde kafkaesk unsurlara yer veren yazarlardan biri de Fikret Ürgüp’tür. Bir psikiyatr ve aynı zamanda ressam olan Fikret Ürgüp, öyküleriyle de dikkat çeker. Yazar, Van (1966) ve Kısa Lodos Hikâyeleri (1968) adını taşıyan eserlerinde parçalanmış, bölünmüş, tedirgin, boşlukta kalan, yabancılaşmış bireyleri,kendine özgü sürrealist anlayışla ele alır. Ürgüp, öykülerinde yer yer Freudyen bir yaklaşımla ve kafkaesk çağrışımlarla örülü, şiirsel bir kurmaca dünya yaratır.Bu bildiride Türk edebiyatının sıradışı yazarlarından biri olan Fikret Ürgüp’ün öyküleri, kafkaesk yansımalar açısından değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Fikret Ürgüp, Kafka, kafkaesk, öyküFull Text

Copyright 2020 The Journal Of Social Sciences Institute. | Xdizayn