The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 61
Total’s Visit
: 3311175
Year:2020 Volume: 1  Issue: 50  Area: Liberal arts

Pınar ALÇİÇEK
Innovative Quests in Faruk Duman's Story “Sencer and Yusufçuk”
 
The story, which is one of the literary genres, has certain features like other genres. To overcome this certainty can be considered as one of the first conditions for the originalization of the works. The story, shaped by the author's perspective and approach, gains an ordinary or original quality by the author. In order to stand out from many original works in Turkish storytelling and to create a new story world, the authors should search for a new one. One of the authors who writes in an innovative quest is Faruk Duman. One of the prominent names in Turkish storytelling after 1990, the author wants to experience the new in his stories. Duman elevates his innovative pursuits to the next level in his story called “Sencer and Yusufçuk”. This article aims to find out where the author's innovative searches are concentrated in his story “Sencer and Yusufçuk”. These findings were supported by adhering to the text and quoting the text. In the language use, the writer's mostly formal search and narrative style; in the format of the text; it is possible to see in the intertwined reality-dream-dream equation. The construction of language, style and formal experiments in the story takes place with the level of consciousness of the child, both the hero and narrator of the story. The story, which can be considered as an experimental outlet in the context of form, is also an expression of Faruk Duman's originality in the field of literature.

Keywords: Faruk Duman, story, innovative searchFaruk Duman'ın “Sencer ile Yusufçuk” Adlı Öyküsünde Yenilikçi Arayışlar
 
Edebî türlerden biri olan öykü, diğer türler gibi belirli özellikler taşır. Bu belirliliği aşmak, eserlerin özgünleşmesinde ilk şartlardan sayılabilir. Yazarın bakış açısı ve yaklaşımıyla şekillenen öykü, yine yazar tarafından sıradan ya da orijinal bir nitelik kazanır. Türk öykücülüğünde nice özgün eser arasından sıyrılıp yeni bir öykü dünyası kurmak için yazarların yeni bir arayışa girmeleri gerekir. Yenilikçi bir arayış içinde eser veren yazarlardan biri de Faruk Duman’dır. 1990 sonrası Türk öykücülüğünde öne çıkan isimlerden biri olan yazar, öykülerinde yeni’yi deneyimlemek ister. Duman, yenilikçi arayışlarını “Sencer ile Yusufçuk” adlı öyküsünde üst düzeye çıkarır. Bu makale, “Sencer ile Yusufçuk” öyküsünde yazarın yenilikçi arayışlarının hangi noktalarda yoğunlaştığını tespit etmek amacını taşır. Bu tespitler, metne bağlı kalınarak ve metinden alıntılar yapılarak desteklenmiştir. Yazarın daha çok biçimsel arayışını ve anlatım tarzını, dil kullanımında; metnin biçiminde; gerçek-hayal-düş denkleminin iç içeliğinde görmek mümkündür. Öyküde dilin, üslubun ve biçimsel deneylerin inşası, öykünün hem kahramanı hem anlatıcısı olan çocuğun bilinç düzeyiyle de gerçekleşir. Biçim bağlamında deneysel bir çıkış olarak değerlendirilebilecek öykü, Faruk Duman’ın edebiyat sahasındaki orijinalliğinin de bir ifadesidir.

Anahtar Kelimeler: Faruk Duman, öykü, yenilikçi arayışFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn