The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 3778
Total’s Visit
: 3007688
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -4  Area: Liberal arts

Dr. Aziz Belli,Arş. Gör. Abdullah Aydın
Effects of Environmental Courses in Department Public Administration Department on Environmental Conscience
 
There are many factors in evolvement of environmental conscience. This study will give us an approach for how environmental courses in public administration Schedule effects on environmental conscience as education factor in many factors which effects on environmental conscience. In order to define relation between environmental courses and environmental conscience, new environmental paradigm scale, which is developed by Dunlap and Van Liere in 1978 and is revised in 2000, will apply on public administration’s students who are taken environmental courses or not in Mustafa Kemal University and Kahramanmaraş Sütçü İmam University. While analyzing questionnaire, frequency analysis, T-Test, F(ANOVA) Test and correlation analysis method will be used. As a result of this study, whether environmental conscience is changing according to age, education and sex this result will be discussed with regard to Public administration environmental courses.

Keywords: Environmental Conscience, Public Administration, Education.KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜNDEKİ ÇEVRE DERSLERİNİN ÇEVRE BİLİNCİ ÜZERİNE ETKİSİ
 
Çevre bilincinin gelişiminde birçok faktörün etkisi bulunmaktadır. Bu çalışma ile çevre bilincini etkileyen faktörlerden biri olan eğitim faktörünün çevre bilinci üzerine nasıl bir etkisi olduğu kamu yönetimi bölümü müfredatındaki çevre dersleri bağlamında ele alınacaktır. Çevre bilinci ile çevre dersleri arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için Mustafa Kemal Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu yönetimi bölümünde çevre dersi alan ve almayan öğrencilerin çevre bilinç düzeyini ölçmek üzere Dunlap ve Van Liere(1978) tarafından geliştirilen ve 2000 yılında revize edilen “Yeni Çevresel Paradigma”(New Environmental Paradigm) ölçeği uygulanacaktır. Anket soruları analiz edilirken, frekans analizleri, T-testi, F(ANOVA) testi, korelasyon analizinden faydalanılacaktır. Çalışma sonucunda çevre bilincinin yaş, eğitim, cinsiyet değişkenlerine göre değişkenlik gösterip göstermediği belirlenecek ve kamu yönetimi müfredatı çevre bilinci açısından tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çevre Bilinci, Kamu Yönetimi, EğitimFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn