The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 3848
Total’s Visit
: 3007758
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -4  Area: Liberal arts

Araş. Gör. Recep Fedai
Effects of Decree Laws and Bag Laws on the Public Administration
 
Public administration has been reformed since 2002. This reforms, builded with decree law and bag law includes many changes that are hard to follow. For example, the public procurement law (law no. 4734) has been amended for 32 times till 2002. Analysing those amendments give us clues to perceive the understanding behind public administration. Deepening the centralisation and even excluding the legislative body from the process, this reform action seems to increase the power incrassation. To observe the long term effects of reform and to exclude it from subjectivity, the techique of legislation has to be changed.

Keywords: Public Administration, Reform, Decree Law, Bag Law, Centralisation.KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE TORBA KANUNLARIN KAMU YÖNETİMİNE ETKİLERİ
 
Kamu yönetimi, 2002 yılından itibaren büyük bir reform sürecinden geçmektedir. Reform ise Kanun Hükmünde Kararnameler ve torba kanunlar ile süreklilik gösterirken; aynı zamanda takip edilmesi güç değişiklikleri içermektedir. Örneğin 2002 yılında çıkarılan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu otuz iki kez değişmiştir. Söz konusu değişiklikler detaylı bir şekilde incelendiğinde kamu yönetiminin nasıl yönetildiğine dair ipuçlarını yansıtmaktadır. Merkezileşmeyi giderek artıran ve yasama organını dahi sürece dâhil etmeyen reform hareketinin en belirgin özelliği ise güç yoğunlaşmasının artmasıdır. Reformun uzun vadeli etkilerinin görülmesi ve şahsilikten arındırılması için kanun yapım tekniğinin değiştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Yönetimi, Reform, KHK, Torba Kanun, Merkezileşme.Full Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn