The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 109
Total’s Visit
: 3311223
Year:2020 Volume: 1  Issue: 49  Area: Liberal arts

Sevilay SAYIN, Ercüment DOĞRU, Samet GÜRSOY
Return and Volatility Spillover Between Dollar Exchange Rate and Selected Bist City Indices: Application of Multivariate Var-Egarch
 
The concept of volatility, which has been emphasized recently by investors on a global scale, has become one of the points that investors pay attention to when making investment decisions. Both national and international investors want to obtain a transparent, reliable and predictable financial output. The concept of volatility, which cannot be obtained as a result of the analysis of financial statements, but arises as a result of detailed analysis, is a situation that directly affects the return on the investment. Considering the importance of this interaction, the return and volatility spillover of city indices between 2010 and 2017 were investigated with the multivariate VAR-EGARCH model. 5 city indexes with uninterrupted data between 2010 and 2017 were included in the analysis. The analyzed city indices guide hte investor in which city they should invest for which business. When the result of all installed models are generally examined; The dolar variable, Adana, Ankara, Izmir, Kayseri and Kocaeli, all of the city indices appear to be affected by their lagged returns and the lagged returns of the dolar Exchange rate. Also, it is seen that the past shocks of the dolar Exchange rate affect the city indexes in the study. As a result, the dolar Exchange rate has a significant volatility spread over the city indexes.

Keywords: Foreign Exchange Markets, City Indices, VAR-EGARCHDolar Kuru ile Seçili Bist Şehir Endeksleri Arasında Getiri ve Volatilite Yayılımı: Çok Değişkenli Var-Egarch Uygulaması
 
Son dönemlerde küresel ölçekteki yatırımcılar tarafından üzerinde çok durulan volatilite kavramı, yatırımcıların yatırım kararları alırken dikkat ettikleri noktalardan biri haline gelmiştir. Gerek ulusal gerekse de uluslararası yatırımcılar şeffaf, güvenilir ve öngörülebilir bir finansal çıktı elde etmek istemektedirler. Finansal tabloların analizleri sonucunda elde edilemeyen fakat yapılan detaylı analizler neticesinde ortaya çıkan volatilite kavramı yapılan yatırımın getirisini direkt etkileyen bir durumdur. Bu etkileşimin önemine göz önüne bulundurularak bu çalışmada şehir endekslerinin 2010-2017 yılları arasındaki getiri ve volatilite yayılımı çok değişkenli VAR-EGARCH modeli ile incelenmiştir. 2010-2017 yılları arasında kesintisiz veriye sahip olan 5 şehir endeksi analize dahil edilmiştir. Analizi yapılan şehir endeksleri yatırımcıya hangi şehirdeki hangi işletme için yatırım yapmaları gerektiği konusunda yol göstermektedir. Kurulan tüm modellerin sonuçları genel olarak incelendiği zaman; dolar değişkeni, Adana, Ankara, İzmir, Kayseri ve Kocaeli şehir endekslerinin tamamının kendi gecikmeli getirilerinden ve dolar kurunun gecikmeli getirilerinden etkilendiği görülmektedir. Ayrıca dolar kurunun geçmiş şoklarının, yapılan çalışmadaki şehir endekslerini etkilediği görülmektedir. Sonuç itibariyle dolar kurunun söz konusu şehir endeksleri üzerine anlamlı bir volatilite yayılımı bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Döviz Piyasaları, Şehir Endeksleri, VAR-EGARCHFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn