The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 3846
Total’s Visit
: 3007756
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -4  Area: Liberal arts

Yrd. Doç. Dr. Funda KEMAHLI, Yrd. Doç. Dr. Şükrü Mert KARCI
Deputy Minister’s Status in Turkey as a Bureaucratic or Political Position
 
Politics administration dichotomy is one of the basic principles of traditional public administration. According to the traditional approach while politicians give decisions of public policy the public officials implement these decisions effectively and impartially. However the contemporary approaches reject the politics-administration dichotomy. The attempts to legitimize political appointments at the top level hierarchies of bureaucratic organizations in Turkey were examined during the transition process from interventionist government to regulatory government. The legal status of the deputy minister position arranged in this context in Turkey is arguable. The evaluation of the implementation is necessary in order to reveal its political position. The aim of this study is to evaluate the status of the deputy minister position. The implementation process during the 65th Government of Turkey is analyzed.

Keywords: Politics – Administration Dichotomy, Political Impartiality, Deputy Minister, Political Undersecretary.SİYASAL YA DA BÜROKRATİK BİR POZİSYON OLARAK TÜRKİYE’DE BAKAN YARDIMCILIĞI STATÜSÜ
 
Temel ilkelerinden biri “siyaset – yönetim ayrımı” olan geleneksel kamu yönetimi anlayışına göre siyasetçiler kamu politikalarına ilişkin temel kararlar alırken kamu görevlileri de bu kararları etkin ve tarafsız bir şekilde uygulamaktadır. Çağdaş yaklaşımlar ise “siyaset – yönetim ayrımı” düşüncesini reddetmektedir. Ülkemizde müdahaleci devletten düzenleyici devlete geçiş sürecinde bürokratik örgütlenmelerin üst hiyerarşilerinde siyasal görevlendirmeleri meşru temele dayandırma girişimleri görülmüştür. Bu kapsamda 2011 yılında düzenlenen bakan yardımcılığı makamının hukuki statüsü ise tartışmalıdır. Siyasal bir pozisyon olarak özelliklerinin ortaya konabilmesi için uygulamanın değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada bakan yardımcılığı statüsünün siyasal ve yönetsel bir pozisyon olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Uygulamanın 65. Hükümet Dönemi’ndeki görünümü analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Siyaset – Yönetim Ayrılığı, Siyasal Tarafsızlık, Bakan Yardımcısı, Siyasi Müsteşar.Full Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn