The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 105
Total’s Visit
: 3311219
Year:2020 Volume: 1  Issue: 49  Area: Liberal arts

Beral Alacı
Democratic Party Balıkesir Deputy Ibrahim Sıtkı Yırcali’s Trial After 27th May: Violation of the Constitution
 
Democrat Party acceded with the elections made in 1950 and they left their task of ten years with the military coup in 27 May 1960. All the things that Democrat Party have done in the time of their administration were used against them at the Yassıada courts and they had trials for the things they have done in. One of those prosecuted was Ibrahim Sıtkı Yırcalı of Democrat Party from Balıkesir. Ibrahim Sıtkı Yırcalı was born in 1908 Balıkesir. He was educated in law and worked as finance inspector, journalist and lawyer and then he was selected as MP from the Democrat party in the elections in 1950 and entered to parliament. During ten years of government of Democrat Party he was selected as MP for three sessions and he worked as Minister of Customs and Exercise, Businesses, Economy and Trade, Industry and Technology. He was arrested after the 1960 coup and there were many accusations against him starting from breaching the constitutional law. Yırcalı’s trial process was an important part of the things happened after 27 May and also very important part of the Yırcalı’s political life. With this study, the trial process of the Deputy of Balıkesir İbrahim Sıtkı Yırcalı in the Violation of the Constitution was examined in the light of archive documents, research works and newspapers.

Keywords: Ibrahim Sıtkı Yırcalı, Democrat Party, 27th May 1960, Yassıada, Member of Parliament Trials MinisterDemokrat Parti Balıkesir Mebusu İbrahim Sıtkı Yırcalı’nın 27 Mayıs Sonrası Yargılanması: Anayasayı İhlal Davası
 
1950 seçimleri ile başlayan Demokrat Parti iktidarı, on yılın ardından 27 Mayıs 1960’da yaşanan askeri darbe ile son bulmuştur. On yıllık iktidarları boyunca yaptıkları pek çok icraat, darbe sonrası kurulan Yasssıada Mahkemelerinde dava konusu olan Demokrat Partililer, muhatap oldukları suçlamalarla ilgili olarak yargılanmışlardır. Yargılanan Demokrat Partililerden biri de Balıkesirli İbrahim Sıtkı Yırcalı’dır. 1908 yılında Balıkesir’de doğan İbrahim Sıtkı Yırcalı, hukuk eğitimi almış, Maliye Müfettişliği, gazetecilik, avukatlık gibi pek çok alanda çalıştıktan sonra 1950 yılında yapılan seçimlerle Demokrat Parti saflarından milletvekili seçilerek Meclis’e girmiştir. DP’nin on yıllık iktidarı süresince üç dönem milletvekili seçilen Yırcalı, Gümrük ve Tekel, İşletmeler, İktisat ve Ticaret, Turizm, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yapmıştır. 1960 Darbesi sonrası tutuklanan Yırcalı ile ilgili Anayasayı İhlal davası başta olmak üzere birçok konuda dava açılmıştır. Yırcalı’nın yargılanma süreci, 27 Mayıs Sonrası yaşananlar ile ilgili önemli bir kesit olmakla birlikte, Yırcalı’nın siyasi hayatında da önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışma ile Balıkesir Mebusu İbrahim Sıtkı Yırcalı’nın Anayasayı İhlal Davası’ndaki yargılanma süreci arşiv belgeleri, araştırma eserler ve gazeteler ışığında ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: İbrahim Sıtkı Yırcalı, Demokrat Parti, 27 Mayıs 1960, Yassıada, Yüksek Adalet Divanı.Full Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn