The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 3865
Total’s Visit
: 3007775
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -4  Area: Liberal arts

Yrd. Doç. Dr. Sanem ŞEHRİBANOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Emine CİHANGİR, Araş. Gör. M. Fuat LEVENDOĞLU, Prof. Dr. Reha SAYDAN
City, Identity and Image: The Case of Van City
 
Today, the rapid progress of globalization and technology are leading to increased competition in many fields. Products, companies, countries and even cities have become unable to stay out from this competition. It is also known that the cities that have succeeded in this competition, which can promote themselves well enough and can make name, are also known to have positively contributed to their region and the country as well as their citizens both in terms of economic and social areas. In order for a city to be successful in a competitive environment, it must first recognize its values, resolve its deficiencies and must restore its weaknesses. The purpose of this study is to contribute to the branding process of the city by identifying the image of the city of Van in the mind of the survey participants’ who are the living in Van province so that this city can be marketed. With this purpose Van was examined as a city brand and alongside the tangible and intangible components of Van, the other image components that remind Van to the citizens were measured.

Keywords: Van, brand image, brand identityKENT, KİMLİK VE İMAJ: VAN İLİ ÖRNEĞİ*
 
Günümüzde küreselleşmenin ve teknolojinin dur durak bilmeksizin hızlı bir şekilde ilerlemesi dünyada birçok konuda rekabetin artmasına neden olmaktadır. Bu rekabet yarışında ürünler, firmaların yanı sıra artık ülkeler ve hatta şehirlerde bu yarıştan kaçamayacak duruma gelmiştir. Bu yarışta başarılı olan, kendini iyi tanıtabilen, isimlerini duyurabilen şehirlerin, bulundukları bölge ve ülkenin yanı sıra, o şehrin vatandaşlarına da hem ekonomik hem de sosyal alanda pozitif katkı sağladığı bilinmektedir. Bir şehrin rekabet ortamında başarılı olabilmesi için öncelikli olarak elindeki değerlerin farkına varması, eksiklerini gidermesi ve zayıf yönlerini düzeltmesi gerekir. Bu çalışmanın amacı; bu şehrin pazarlanabilmesi için Van ilinde yaşanan katılımcıların zihninde oluşan Van şehrine ait imajı ortaya çıkararak, şehrin markalaşma sürecine katkı sağlamaktır. Bu amaçla Van, bir şehir markası olarak ele alınmış ve şehrin somut ve soyut imaj unsurlarının yanı sıra, Van şehrinde yaşayan insanlara bu şehri çağrıştıran diğer imaj unsurları sorulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Van, marka imajı, marka kimliğiFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn