The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 260
Total’s Visit
: 2168436
Year:2020 Volume: 1  Issue: 50  Area: Liberal arts

Esra KAÇMAZ LEVENT, Hanifi BİBER
Chariots in Neo-Assyrian Army
 
First data related to the use of the vehicle by humankind appeared on a clay tablet found in the IVa phase of Uruk resident towards the end of the 4th millennium BC (3200-3100 BC) in South Mesopotamia. In the beginning of the 3rd Millennium BC, we can tell that wheeled vehicle chariots emerged on two objects; the “Standard of Ur” and “Stele of Vulture” from the early 3rd Millennium BC the cars taking place in the battlefield were also used for military purposes. With its active role in the war, cars became one of the main weapons-making states successful in terms of political, expanding, and defending the territory. Assyrian chariots constituted the main important part of the army. The oldest known Assyrian chariot depiction takes place on a seal in cylindrical form the Ninurta-Tukulti-Aššur period (1133 BC) dating to the Assurnasirpal I period (1050-1032 BC) and on a fragment of a wall painting from the Tukulti-Ninurta II period (888-884 BC). The earliest systematic studies on Assyrian chariots have been made on the palace reliefs of Assurnasirpal II. (883-859 BC). Between the reign of the Assurnasirpal II (883-859 BC) and Assurbanipal (668-631 BC), chariots had been developed into a more suitable form for fulfilling the needs.

Keywords: Neo Assur, Army, two wheeled, ChariotYeni Assur Ordusunda Savaş Arabaları
 
İnsanoğlunun taşıt kullanımına dair ilk veriler Güney Mezopotamya’da MÖ 4. bin yılın sonlarında (MÖ 3200-3100) Uruk yerleşiminin IVa evresinde ele geçen kil tablet üzerinde karşımıza çıkmaktadır. MÖ 3. bin yılın ilk yarısına gelindiğinde ise “Ur Standardı” ve “Akbaba Steli” olarak bilinen iki eserde tekerlekli arabaların ortaya çıktığı söylenebilir. MÖ erken 3. bin yıldan itibaren savaş tasvirlerinde görülen arabalar, savaş alanlarındaki hız kabiliyeti ve manevra gücü ile savunmanın temel silahlarından biri haline gelmiştir. Assur savaş arabaları, ordunun en önemli sınıfını oluşturmaktaydı. Ninurta-Tukulti-Aššur’a (MÖ 1133) ait silindir mühür üzerinde görülen iki tekerlekli savaş arabası en eski tasvir olarak karşımıza çıkmaktadır. İlerleyen zamanlarda I. Assurnasirpal (MÖ 1050-1032) dönemine ait Beyaz Dikili Taş ve II. Tukulti-Ninurta (MÖ 888-884) dönemine ait tahrip olmuş bir duvar resminde görülen savaş arabaları, II. Assurnasirpal (MÖ 883-859) dönemi saray kabartmalarında sistematik olarak ele alınmıştır. II. Assurnasirpal (MÖ 883-859) ile Assurbanipal (MÖ 668-631) dönemi arasında geçen zaman sürecinde savaş arabaları gelişim göstererek ihtiyaçlara daha uygun bir hale getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yeni Assur, Ordu, İki tekerlek, Savaş ArabalarıFull Text

Copyright 2021 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn