The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 1540
Total’s Visit
: 3308658
Year:2019 Volume: 1  Issue: Special Issue -5  Area: Liberal arts

Nurcan AVŞİN, Arif KIVRAK, Emrah KAVAK
THE RELATIONSHIP BETWEEN GEOCHEMICAL FEATURES OF BUDAKLI (BİTLİS) SPRING AND GEOLOGICAL-GEOGRAPHICAL STRUCTURES OF THE FIELD
 
Thermal springs are formed when the groundwater near the magma reservoir or in the tectonically active zones heats up due to magma. In this process, various substances dissolved in the magma are mixed with hot water to ensure that their sources are healing human health. The hot springs are frequently preferred in terms of health tourism because they contain useful elements such as sodium, fluoride and calcium, despite the metals and semi-metals they contain. Turkey has many thermal springs because it is a tectonically active country. Budaklı hot spring, which is selected as a research area, is located to the west of Nemrut crater within the boundaries of Güroymak district of Bitlis province. This study was carried out in order to determine the elemental properties of Budaklı thermal source to reveal the benefits of these elements and to find out which diseases can be treated, and to contribute to the development of the facilities of Budaklı thermal spring where there is still a lack of infrastructure. As a result of the land and Office studies carried out within this scope, the role of the geographical and geological structure of the area in the formation and reaching of the hot water source was examined and the chemical contents of the water samples taken from the thermal springs were determined. Accordingly, Budaklı spring contains a significant amount of calcium, sodium, potassium and fluoride.

Keywords: Bitlis, Budaklı, geochemical properties, healt htourismBUDAKLI (BİTLİS) KAPLICASININ JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ İLE ALANIN JEOLOJİK VE COĞRAFİ YAPISI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Termal kaynaklar, magma haznesine yakın olan ya da tektonik olarak aktif bölgelerdeki yer altı sularının magma nedeniyle ısınarak yeryüzüne çıkması ile oluşmaktadır. Bu süreçte, magma içerisinde eriyik halde bulunan maddeler ile suyun temas ettiği kayaçlardaki çeşitli elementlersıcak suya karışarak, kaynakların insan sağlığı için şifalı ya da zararlı olmasına neden olabilmektedir. Dolayısıyla kaplıca, ılıca gibi isimler de verilen bu kaynaklar, sodyum, flor, kalsiyum gibi faydalı elementlerin yanı sıra, cıva, uranyum, arsenik gibi ağır metaller de içerebilmektedir. Türkiye, aktif tektonik bir ülke olması nedeniyle çok sayıda termal kaynağa sahiptir. Araştırma alanı olarak seçilen Budaklı kaplıcası daBitlis ili, Güroymak ilçesi sınırları içerisinde, Nemrut kraterinin batısında yer almaktadır. Bu araştırma, yıllardır yoğun şekilde kullanılan Budaklı kaynağının jeokimyasal özelliklerini tespit etmek, kaynağın içerdiği elementlerin zarar ya da faydalarını ortaya koyarak hangi hastalıkların tedavisinde kullanılabileceğini analiz etmek, Budaklı kaplıcasınınolanaklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla ele alınmıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilen arazi ve büro çalışmaları neticesinde, alanın coğrafi ve jeolojik yapısının sıcak su kaynağının oluşumu ve yeryüzüne ulaşmasındaki rolü incelenmiş, kaplıcadan alınan su numunelerinin kimyasal analizleri yapılarak element özellikleri belirlenmiştir. Buna göre Budaklı kaplıcası, önemli miktardakalsiyum, sodyum, potasyum ve flor içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Bitlis, Budaklı, jeokimyasal özellikler, sağlık turizmiFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn