The Journal Of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 355
Total’s Visit
: 1405110
Year:2019 Volume: 1  Issue: 45  Area: Liberal arts

Zeynep Emel EKİM
BLACK SEA AND MARMARA SEA MAPS IN THE XIXth CENTURY
 
A troubled period has begun with the Chesma and Navarino battles and the war that took place in history as the Crimean War (1853-1856) to destroy Russia’s Navy in Sevestopol. The Russian Marines, which started just before the Crimean War and continued after the Crimean War, have joint activities with Ottoman sailors to map the Black Sea and the Marmara. The first cartographic activity on the Ottoman coasts was realized by a Russian naval officer, Ygor Manganari, on the board of the vessel called “Galupka” on the Black Sea between 1829 and 1837. Between 1845 and 1847, the captain Manganari’s naval officers prepared a map of the Marmara Sea coast and ports. As a result of the modernization efforts in the 19th century, the contemporary cartographic activities started in the Ottoman State. Thus, the Ottoman Engineer School commenced cartography training, and foreign mapping specialists were also employed at the School. The examples of these studies will be followed and presented in this research together with the Ottoman maps available through the documents and maps in the Prime Ministerial Ottoman Archive. Consequently, in this study, related to these activities the documents in the Prime Ministerial Ottoman Archive reviewed from the perspective of the history of art.

Keywords: Hydrography, Russian sailors, Ottoman seas, the Black Sea, the Sea of Marmara.XIX. YÜZYILDAKİ KARADENİZ VE MARMARA DENİZİ HARİTALARI
 
Osmanlı Denizciliği için Çeşme ve Navarin baskınları ile sıkıntılı bir dönem başlamış ve Rusya'nın Sivastopol'daki donanmasını yerinde yok etmek için Kırım Savaşı (1853-1856) olarak tarihe geçen savaş gerçekleşmiştir. Kırım Harbi’nn hemen öncesinde başlayan ve Kırım Harbi’nden sonra da devam eden Rus Denizcileri'nin Karadeniz ve Marmara'nın haritasını çıkartmak üzere Osmanlı denizcileri ile yürütmüş oldukları ortak faaliyetler bulunmaktadır. Osmanlı sahillerinde ilk haritacılık faaliyetlerine, 1829-1837 yılları arasında, Karadeniz’de, Rus Bahriyesi’nden Ygor Manganari tarafından “Galupka” adlı gemi ile başlatılmıştır. Kaptan Manganari maiyetindeki deniz subayları 1845 ve 1847 yılları arasında ise Marmara Denizi sahil ve limanlarının bir haritasını hazırlamışlardır. Osmanlı'da 19. yüzyılda modernleşme çalışmaları neticesinde modern haritacılık faaliyetlerine de geçilmiştir. Böylelikle Osmanlı Devleti'nde Mühendishane'de harita çizimi için mühendisler yetiştirilmekte ve mühendishaneye harita çizen yabancılar istihdam edilmektedir. Bu çalışmaların örnekleri Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki belgeler ve haritalar üzerinden mevcut olan Osmanlı haritaları ile birlikte bu araştırmada takip edilmeye ve sunulmaya çalışılacaktır. Sonuç olarak, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan bu çalışmalara ait belgeler sanat tarihi açısından da değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Deniz Haritacılığı, Rus denizcileri, Osmanlı Denizleri, Karadeniz, Marmara Denizi.Full Text

Copyright 2020 The Journal Of Social Sciences Institute. | Xdizayn