The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 44
Total’s Visit
: 3311158
Year:2020 Volume: 1  Issue: 49  Area: Liberal arts

Mehmet BİLGİN
Frontline of Çoruh in the First World War-1915
 
Teşkilât-ı Mahsusa was founded before the Ottoman Empire entered the First World War. The offices of the Teşkilât-ı Mahsusa began in Trabzon, Erzurum and Van. Volunteers gathered for their activities in the border areas. As the number of volunteers increased, they became a military unit. When we entered the war, these voluntary units went beyond the border and carried out military operations. When the war started, Ömer Naci entered Iran from Van. Yusuf Rıza in Trabzon entered Russia from the coast. Murgul took Borcka and Artvin from the Russians. Dr. Bahaettin Şakir went to Artvin from Erzurum with his volunteers. Coming with the 8th Regiment under the command of German Lieutenant Colonel Stange Bey and Command of Yakup Cemil, he came together with the Teşkilât-ı Mahsusa volunteers. The military forces in Artvin united and marched to Ardahan, a Russian occupation. They took Ardahan from the Russians. But they could not stay in the city much. After withdrawing in Ardahan, they created a defense line in the Şavşat-Ardanuç region for the defense of Artvin. Captain Halit Bey, one of the officers among the volunteers who came from Istanbul, organized a procession by organizing new volunteers gathered from Artvin and fought for the defense of Artvin in the Ardanuç region. He later became the commander of the Artvin defense. He retreated from the Artvin into the Çoruh valley. His order was to close the Çoruh valley to the Russian forces. He continued his duty in 1915 and 1916.

Keywords: Teşkilât-ı Mahsusa, First World War, Artvin, Ardahan, Çoruh Valley, Erzurum, Trabzon, VanBirinci Dünya Savaşı’nda Çoruh Cephesi-1915
 
Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’na girmeden önce, Teşkilât-ı Mahsusa kuruldu. Teşkilatın Trabzon, Erzurum ve Van’da Teşkilât-ı Mahsusa’nın istasyonları faaliyete başladı. Hudut bölgelerindeki faaliyetleri için gönüllüler toplandı. Gönüllü sayısı arttıkça askeri birlik haline geldiler. Savaşa girdiğimizde bu gönüllü birlikler sınır ötesine geçerek askeri operasyonlar yaptı. Savaş başladığında Ömer Naci Van’dan İran’a girdi. Trabzon’daki Yusuf Rıza, sahilden Rusya’ya girdi. Murgul Borçka ve Artvin’i Ruslardan aldı. Dr. Bahaettin Şakir gönüllüleri ile birlikte Erzurum’dan Artvin’e gitti. İstanbul’dan gelen Alman Yarbay Stange Bey kumandasındaki 8. Alay ve Yakup Cemil Komutasında Teşkilât-ı Mahsusa gönüllüleri ile birleşti. Artvin’deki askeri kuvvetler birleşerek Rus işgalindeki Ardahan’a yürüdüler. Ardahan’ı Ruslardan aldılar. Ama şehirde fazla kalamadılar. Ardahan’da çekildikten sonra, Artvin’in savunması için Şavşat-Ardanuç bölgesinde savunma hattı oluşturdular. İstanbul’dan gelmiş gönüllülerin arasındaki subaylarından olan Yüzbaşı Halit Bey, Artvin’den toplanan yeni gönüllüleri organize ederek, bir alay kurdu ve Ardanuç bölgesinde Artvin’in savunması için savaştı. Daha sonra Artvin savunmasının kumandanı oldu. Artvin’den Çoruh vadisinin içlerine doğru çekildi. Aldığı emir Çoruh vadisini Rus kuvvetlerine kapatmaktı. Görevini 1915 ve 1916 yılında sürdürdü.

Anahtar Kelimeler: Teşkilât-ı Mahsusa, Birinci Dünya Savaşı, Artvin, Ardahan, Çoruh Vadisi, Erzurum, Trabzon, Van.Full Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn