The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 159
Total’s Visit
: 3079046
Year:2018 Volume: 1  Issue: 39  Area: Liberal arts

Semra Özlem Dişli
UNDERSTANDING THE “GYPSINESS” IN THE CASE OF ROMA OF BIGA: NOTES ON MIMESIS
 
This study focuses on the impacts of Gypsy/Roma representations on Roma of Biga, Canakkale and how Roma of Biga interpret these representations about themselves. In this context the study is based on the notion of “gypsiness”. Roma of Biga use the gypsiness to describe the way of life. Through the study gypsiness will be addressed as imitating Gypsy/Rom representations by Roma of Biga. Imitating will be discussed with the concept of mimesis, which points out a creative practice, by revealing difference from mimicry. While lots of practices and discourses are expressed under the title of gypsiness by Roma of Biga, gypsiness will be taken through two components in the scope of this study. One of these components is “being cheerful in all circumtances” within humor, the other is secret communication system among Biga of Roma. Through these two component the major concern to be explored is how Roma of Biga use the presentations about themselves through mimesis and what kind of profits they have by this way. Based on the fieldwork conducted between 2012-2016, the research data was obtained through ethnographic method.

Keywords: Representation, gypsiness, mimesisBİGALI ROMANLAR ÖRNEĞİNDE “ÇİNGENELİK”İ ANLAMAK: MİMESİS ÜZERİNE NOTLAR
 
Bu çalışma Çingene/Roman temsillerinin Bigalı Romanlar üzerindeki etkilerine ve Bigalı Romanların kendilerine ilişkin bu temsilleri nasıl anlamlandırdıklarını, bunları nasıl kullandıklarını tartışmaya odaklıdır. Bu bağlamda çalışmada sorun edilen temel kavram “çingenelik”tir. Bigalı Romanlar, kendilerince yaşam biçimlerini tanımlamak için çingeneliği kullanırlar. Çalışma boyunca çingenelik, Bigalı Romanların kendilerine ilişkin temsilleri taklit etmeleri olarak ele alınacaktır. Öykü veya kopya etmeden farkı ortaya konarak taklit etme, yaratıcı bir uygulamaya işaret eden mimesis kavramı ile tartışılacaktır. Bigalı Romanlar, daha birçok pratik ve söylemi çingenelik başlığı altında ifade etseler de bu çalışma kapsamında çingenelik iki öğe aracılığıyla ele alınacaktır. Bunlardan biri “her şeye rağmen neşeli olma” ile birlikte mizah iken diğeri Bigalı Romanların kendi aralarındaki gizli iletişim biçimidir. Bu iki öğeden hareketle çalışmanın açığa çıkarmayı hedeflediği temel mesele, Bigalı Romanların benimsedikleri mimesis aracılığıyla kendilerine ilişkin temsilleri nasıl kullandıkları ve bu yolla ne tür kazançlar sağladıklarıdır. 2012-2016 yılları arasında Bigalı Romanlar ile yürütülen alan araştırması deneyimine dayanan bu çalışmada etnografik yöntem benimsenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Temsil, çingenelik, mimesisFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn