The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 195
Total’s Visit
: 3311309
Year:2019 Volume: 1  Issue: 44  Area: Liberal arts

Neslihan Yaşar
ANNI ALBERS WEAVINGS FROM BAUHAUS TO BLACK MOUNTAIN COLLEGE
 
Anni Albers (1899-1976) is a well-known textile designer and master of weaving, born in Berlin. A successful student of the Bauhaus, founded to develop aesthetically and functionally product design, eliminating the distinction between art and craft. The design and art views shaped by the Bauhaus philosophy have made her a recognized master in the field. In 1933, she settled in America as a result of their offer to give lectures in the Black Moutain College in America. During the years of mastery, she presented hers achievements during the years of Bauhaus, based on concepts such as design, weaving, art and function, to his students and the developing textile industry. She became interested in prehistoric South American art and textiles as well as her travels in Mexico. In her works, she used the weaving structures, yarn effects and colors masterful with the expression of abstract art. She made pictoral weavings and fabric designs which emphasize textural effects. She wrote many articles on weaving techniques and aesthetics, and two important books

Keywords: Design, weaving, craft, industrial productBAUHAUS’DAN BLACK MOUNTAIN KOLEJİ’NE ANNİ ALBERS DOKUMALARI
 
Anni Albers (1899-1976) Berlin doğumlu tanınmış bir tekstil tasarımcısı ve dokuma ustasıdır. Estetik ve işlevsel ürün tasarımı geliştirmek için kurulan, sanat ve zanaat arasındaki ayrımı yok eden Bauhaus’un başarılı bir öğrencisi olmuştur. Bauhaus felsefesiyle şekillenen tasarım ve sanat görüşü onu bu alanda tanınmış bir usta konumuna getirmiştir. 1933 yılında Amerika Black Moutain Koleji’nde ders vermek üzerine aldıkları teklif sonucunda Amerika’ya yerleşmiştir. Tasarım, dokuma, sanat, işlev gibi kavramların baz alındığı Bauhaus yıllarında edinmiş olduğu kazanımları ustalık döneminde Amerika’da öğrencilerine ve gelişmekte olan tekstil endüstrisine sunmuştur. Meksika seyahatleri ile birlikte tarih öncesi Güney Amerika sanatı ve tekstillerine ilgi duymuştur. Çalışmalarında dokuma yapıları, iplik etkileri ve renkleri soyut sanatın anlatımıyla ustaca kullanmıştır. Dokusal etkilere vurgu yapan resimsel dokumalar ve kumaş tasarımları yapmıştır. Dokuma teknikleri ve kuralları ile ilgili pek çok makale ve iki önemli kitap yazmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tasarım, dokuma, zanaat, endüstriyel ürünFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn