The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 1196
Total’s Visit
: 3003844
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -4  Area: Liberal arts

Yrd. Doç. Dr. Cemal ÖZTÜRK
Barriers to Leadership at Public Administration
 
Leader is a person who voluntarily referred its members to the efforts to achieve the objectives of the organization, provide contrubition on this way, share his experience and allowing them to be happy for his style. Leadership characteristics of a person includes both personality characteristics and behavior styles. The existence of suitable environment is essential to reveal himself of of a leader and the barriers can block himself to reveal himself eventhough he has leadership qualities. In this study, if any, it is intended to reveal the barriers and reasons to reveal manager who has a leader personality himself in Turkey. For this purpose literature, legislation, governance structure and maintained the current status of screening and assessments are carried out.

Keywords: Public Administration, Leadership, Leadership Barriers.KAMU YÖNETİMİNDE LİDERLİK ÖNÜNDEKİ ENGELLER
 
Lider örgüt üyelerini örgüt amaçlarını gerçekleştirmek için gönüllü olarak çaba göstermeye sevk eden, bu yönde katkı sağlayan ve deneyimlerini aktaran ve sergilediği bu tarzından memnun olmalarını sağlayan kimsedir. Bir kimsenin liderlik özellikleri kişilik özelliklerini ve davranış tarzlarını içermektedir. Liderin kendini ortaya koyabilmesi için uygun ortamın varlığı esastır ve kişi liderlik vasıflarına sahip olsa dahi önündeki engeller onun kendini ortaya koymasını engelleyebilir. Bu çalışmada, eğer var ise Türkiye’de kamu yönetiminde lider bir kişiliğe sahip olan yöneticinin kendini göstermesi önündeki engelleri ve sebeplerini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak literatür, mevzuat, yönetim yapısı ve mevcut durum taraması yapılmakta ve değerlendirmeler yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kamu Yönetimi, Liderlik, Liderlik Engelleri.Full Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn