The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 165
Total’s Visit
: 3311279
Year:2020 Volume: 1  Issue: 49  Area: Liberal arts

Osman SÖNER
EXAMINATION OF THE BOOK ‘MY FATHER CEMIL MERIǒ IN TERMS OF THE BASIC CONCEPTS OF EXISTENTIAL PSYCHOLOGY
 
The inspiration for books is the situations people have experienced. Books are also used as an essential tool for our understanding of the inner psychological world of man. Therefore, psychology has always existed in books as a branch of science that strives to understand the inner world of the individual. This study is the analysis of the book titled 'My Father Cemil Meriç', which was previously published by the Ministry of Culture and Tourism and lastly, published by a private publishing house in 2018 and written by Ümit Meriç. Author Ümit Meriç tells the life story of Cemil Meriç, who has an impact on himself and many intellectuals, and has made many awards in his country and won many awards with the books he wrote. In the analysis of the document, it was seen that Cemil Meriç, whose life was told in the book, had a very important place in loneliness, from the migration story of his family and from the first childhood years when his personality began to occur, along with his understanding of responsibility and freedom. This research is the study of life and death, meaninglessness and meaning, freedom-responsibility-choice, loneliness, styles of existence, anxiety, and finally, authenticity-self-actualization-selfishness, which is one of the basic concepts of Existential Psychology. As a result, 'My Father Cemil Meriç' has shown that the book is suitable for analysis in terms of Existential Psychology and that it can be as a method of life learning.

Keywords: Book, Existential Psychology, Cemil Meriç, Ümit Meriç‘Babam Cemil Meriç’ Kitabının Varoluşsal Psikolojinin Temel Kavramları Açısından İncelenmesi
 
Kitapların ilham kaynağı insanların yaşamış oldukları durumlardır. Kitaplar ayrıca insanın içsel psikolojik dünyasını anlamamız için önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla, bireyin iç dünyasını anlamak için çaba gösteren bilim dalı olarak psikoloji her zaman kitapların içinde var olmuştur. Bu çalışma daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından basılan ve son olarak özel bir yayınevi tarafından 2018 yılında basılan ve Ümit Meriç tarafından yazılan ‘Babam Cemil Meriç’ adlı kitabın Varoluşsal psikolojiye göre analizinin yapılmasıdır. Yazar Ümit Meriç kendisi ve birçok fikir adamı üzerinde etkisi bulunan ve ülkemizde ses getirmiş ve yazmış olduğu kitaplarla birçok ödül kazanmış Cemil Meriç’in hayat hikâyesini kızı olarak anlatmaktadır. Yapılan doküman analizinde kitapta hayatı anlatılan Cemil Meriç’in hayatında daha doğmadan önce ailesinin göç hikâyesinden ve kişiliğinin oluşmaya başladığı ilk çocukluk yıllarından itibaren kendisinin sorumluluk ve özgürlük anlayışıyla birlikte hayatının son anlarına kadar yalnızlığın çok önemli bir yerinin olduğu görülmüştür. Bu araştırma, ‘Babam Cemil Meriç’ adlı kitabın Varoluşsal Psikolojinin temel kavramlarından olan hayat ve ölüm, anlamsızlık ve anlam, özgürlük-sorumluluk-seçim, yalnızlık, varoluş tarzları, kaygı ve son olarak özgünlük-kendini gerçekleştirme-özaşkınlık açısından incelenmesidir. Sonuç olarak ‘Babam Cemil Meriç’ kitabının varoluşsal psikoloji açısından analiz edilmeye uygun olduğu ve bu kitabın yaşantısal bir öğrenme yöntemi olarak kullanılabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Kitap, Varoluşçu Psikoloji, Cemil Meriç, Ümit MeriçFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn