The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 3866
Total’s Visit
: 3007776
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -4  Area: Liberal arts

Prof. Dr. Hamza ATEŞ, Handan DİNÇ GÜZEL
Approaches of Left-Wing Parties to Publıc Administration in Turkey
 
The main aim of this paper is to examine approaches to public administration of left wing parties in Turkey and to analyze changes of public administration perceptions in Europe and the other developed countries where new left current rises in 1990s and after 2000s.It is important to analyze left wing parties’ views about public administration that play a part among countries’ biggest political formations in spite of the fact that left wing parties could not come to power alone for a long time. But researches related to this topic are insufficient in academic literature. The study based upon this paper contributes to close the gap in that field. This paper describes the public administration system promised by left wing parties in Turkey in terms of public-society relations, administrative reform, policies of anti-corruption, social policy and participation in public services. These dimensions are examined through comparing them with programs, discourses and activities of right wing parties. Literature review, party by-laws, programs, bulletins and all kinds of publications of left wing parties and conversations of party representatives are considered as data sources. By this way ideal public administration perception of left wing parties in Turkey and changes of senses are analyzed comparatively.

Keywords: Left-wing parties, Turkey, public administration problems, ideal public administration.TÜRKİYE’DE SOL PARTİLERİN KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞLARI: AK PARTİ İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
 
Bu çalışmada sağ ve sol ideolojilerin kendi içerisinde sınıflandırmasından bahsedilerek kavramsal tanımları yapılacak Türkiye’de sol ideolojinin bir sınıfı olan sosyal demokrasi anlayışına sahip partilerin alternatif kamu yönetimi anlayışı ortaya koyup koyamadıkları irdelenecektir. Özellikle 1990’lardan sonra dünyada kamu yönetiminde meydana gelen değişimlerin ülkemizdeki sol ve sağ ideolojiye sahip partiler üzerindeki etkisi karşılaştırmalı olarak ortaya konmaktadır. Ülkemizde 1990’lar ve 2000’lerde merkez sağ ve sosyal demokrasi anlayışını ideoloji olarak benimseyen siyasi partilerin kamu yönetimine yönelik politikaları parti programları ve seçim bildirgeleri göz önünde bulundurularak analiz edilmekte olup uygulanan politikaların ve amaçlanan hedeflerin savundukları ideoloji doğrultusunda olup olmadığı araştırılarak ortaya konmaktadır. Sol partilerin hedefledikleri ideal kamu yönetimi ile ortaya koydukları politikaların paralelliği açıklanmaktadır. Günümüzde partilerin programlarının giderek birbirine benzediği ve globalleşen dünyaya ayak uydurarak bireyler ve ülke için ortak politikaları hedefledikleri yapılan analizler doğrultusunda sunulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, sol partiler, kamu yönetimiFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn