The Journal Of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 395
Total’s Visit
: 1405150
Year:2019 Volume: 1  Issue: 45  Area: Liberal arts

Sevgül TÜRKMENOĞLU
AN OVERVIEW OF NOVEL AND STORYTELLING IN THE PERIOD OF NATIONAL LITERTURE
 
The National Literature Period Turkish Literature is a process that progresses with a new understanding by breaking the clichés that have been customary until the beginning of the National Struggle. This process, which proceeds in parallel with the National Struggle, is a period which includes many innovations in terms of theme, language and expression. Until then, the writers who are distant to Anatolia, now began to explore Anatolia. The reader had the opportunity to meet with a ”provincial“ reality in the novel and the story. The fact that Anatolia was neglected until then was noticed by this direction. The writers of the period attempted to express the reality of Anatolia from the outside, not as an observer, but by living in this geography itself. Anatolia enters the story and the novel with concepts such as poverty, ignorance and taassup. National Struggle is also one of the most popular themes in this period novel and story. In general, there is a tendency towards social issues in the story and novel of the National Literature period. Until then the novel and the story formed around more individual themes would have found a different area of their own. Lean and clear expression is preferred in the works of this period. The story and novel of the National Literature period is a process in which Turkish literature enters a new way in terms of content and language.

Keywords: National literature, novel, story, national struggle.MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN VE HİKÂYECİLİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ
 
Milli Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı, Milli Mücadele’nin başladığı yıllarda gelişen, o zamana kadar alışılmış olan klişeleri kırarak yepyeni bir anlayışla ilerleyen bir süreçtir. Milli Mücadele ile paralel ilerleyen bu süreç, gerek tema, gerek dil ve anlatım bakımından pek çok yeniliği içinde barındıran bir dönemdir. O zamana kadar Anadolu’ya mesafeli duran yazarlar, artık Anadolu’yu keşfetmeye başlamışlardır. Okuyucu roman ve hikâyede bir “taşra” gerçeği ile karşılaşma fırsatı bulmuştur. Anadolu’nun o zamana kadar ihmal edildiği de bu yönelişle fark edilmiştir. Dönemin yazarları Anadolu gerçeğini dışardan bakan bir gözlemci olarak değil, bizzat bu coğrafyada yaşayarak anlatma yoluna gitmişlerdir. Anadolu, bu dönem hikâye ve romanına daha çok yoksulluk, cehalet, taassup gibi kavramlarla girer. Milli Mücadele de yine bu dönem roman ve hikâyesinde en çok işlenen temalar arasında yer alır. Genel olarak Milli Edebiyat dönemi hikâye ve romanında sosyal meselelere doğru bir yönelme söz konusudur. O zamana kadar daha çok bireysel temalar etrafında oluşan roman ve hikâye kendine farklı bir alan bulmuş olur. Bu dönem eserlerinde yalın ve duru bir anlatım tercih edilir. Milli Edebiyat dönemi hikâye ve romanı içerik ve dil bakımından Türk edebiyatının yeni bir mecraya girdiği bir süreçtir.

Anahtar Kelimeler: Milli Edebiyat, roman, hikâye, Milli Mücadele.Full Text

Copyright 2020 The Journal Of Social Sciences Institute. | Xdizayn