The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 96
Total’s Visit
: 3311210
Year:2019 Volume: 1  Issue: 45  Area: Liberal arts

Zeki EDİS, Shwana Qadir PEROT
RACE-BASED TRAUMA IN ALICE WALKER’S THE THIRD LIFE OF GRANGE COPELAND
 
Racial and ethnic minorities face distressing experiences due to their race. The literary researchers began to coin to investigate 'race-based trauma' to fathom out how the race affects the social, emotional, and psychological well-being of racial groups, To fathom out how race affects the social, emotional, and psychological well-being of racial groups, literary researchers have created race-based trauma. These researchers were pointing out race as a leading factor for experiencing trauma among racial and ethnic groups. Black Americans, as racial minorities, are exposed to race-related problems; therefore, they are likely to suffer from race-based trauma. Alice Walker’s The Third Life of Grange Copeland is an embodiment of how race brings about emotional stress, fear, and trauma in the Black society. Walker, through the portrayal of the Copeland family, depicts circles of repression, degradation, and poverty. In the story, Grange and his family, as the microcosm of the black society, are depicted as powerless, oppressed, and traumatized. Walker exposes that the life of the Copeland family is devoid of any rights and values, as they do not belong to the white hegemonic society. Nonetheless, Walker reveals the healing process and metamorphosis journey of the characters. This article aims to explore the role of race in relation to trauma in Alice Walker’s The Third Life of Grange Copeland. Moreover, the article unearths the characters’ healing process from the trauma.

Keywords: Alice Walker, Race-based trauma, Oppression, Devaluation, Healing.ALICE WALKER’S THE THIRD LIFE OF GRANGE COPELAND ESERİNDE IRK TEMELLİ TRAVMA
 
Irk ve etnik azınlıklar ırkları nedeniyle üzücü deneyimler yaşamaktadır. Edebi araştırmacılar, ırkın ırksal grupların sosyal, duygusal ve psikolojik iyi oluşlarını nasıl etkilediğini anlamak için 'ırk temelli travmayı' araştırmaya başladılar. Irk, ırk gruplarının sosyal, duygusal ve psikolojik iyi olma durumlarını nasıl etkilediğini anlamak için, araştırmacılar ırk temell travma kavramından bahsetmeye başladılar. Bu araştırmacılar ırkı gruplar ve etnik gruplar arasında travma yaşanmasında ırkı önde gelen bir faktör olarak işaret ediyorlardı. Siyah Amerikalılar, ırksal azınlıklar olarak ırkla ilgili sorunlara maruz kalıyorlardı; bu nedenle, ırk temelli travmalardan muzdarip olmaları kuvvetle muhtemeldi. Alice Walker’ın Grange Copeland’ın Üçüncü Yaşamı, siyah toplumdaki duygusal stresin, korkunun ve travmanın vucut bulmasıdır. Walker, Copeland ailesinin canlandırılması yoluyla da baskı, bozulma ve yoksulluğu anlatmaktadır. Hikayede, Grange ve ailesi, siyah toplumun mikro kozmosu olarak, güçsüz, ezilmiş ve travmatize edilmiş olarak tasvir edilmiştir. Walker, Copeland ailesinin hayatının, beyaz hegemonik topluma ait olmadıkları için her hak ve değerden yoksun olduğunu ortaya koyuyor. Bununla birlikte, Walker iyileşme sürecini ve karakterlerin metamorfoz yolculuğunu ortaya koymaktadır. Bu makale, Alice Walker’ın The Grange Copeland’ın Üçüncü Yaşamındaki travma ile ilgili yarışın rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Dahası, makale karakterlerin iyileşme sürecini travmadan ortaya çıkarmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Alice Walker, Irk temelli travma, Baskı, Devalüasyon, İyileşmeFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn