The Journal Of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 1268
Total’s Visit
: 1513401
Year:2020 Volume: 1  Issue: 47  Area: Liberal arts

Adnan ALKAN
A Study on the Perceptions and Attitudes of Local Stakeholders on the Cittaslow City Network: The Case of Ahlat Cittaslow City
 
The Cittaslow movement emerged in 1999 in line with the vision of Paolo Saturnini, former mayor of Greve in Chianti (Italy). The Cittaslow movement was developed to improve the quality of life of cities and to present a different development model. Today, the Cittaslow movement, which spans 262 members in 30 countries, aims to carry the Slow Food philosophy to the urban dimension. The number of members of the Cittaslow movement with the membership of 'Köyceğiz' and 'Ahlat' which were recorded lastly, on March 23, 2019, reached 17 in Turkey.In this study, it has been examined that how the local stakeholders in Ahlat City, which includes the public institutions and organizations, civil society organizations, professional organizations, organizations in the tourism industry, perceived the Slow Cities Movement. In addition, the findings of the research on whether the Cittaslow movement contributes to the development of the city has been included in. This study, which aims to measure the perception, attitude and expectations of local stakeholders in the city of Ahlat about the Slow City Movement, is based on a qualitative research.In this context, in-depth interviews were conducted with local stakeholders determined by purposive sampling method. The results of the interviews were evaluated with descriptive analysis and the local stakeholders' perceptions and approaches to the Slow City Movement were revealed. According to the findings of the study, it is understood that local stakeholders in Ahlat city do not have sufficient information about the Slow City Movement. Furthermore, it is understood that this trend is not yet at a level that will affect development and development in the city.

Keywords: Cittaslow, Slow City, Perceptions, AhlatYerel Paydaşların Cittaslow Şehir Ağına Yönelik Algı ve Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma: Ahlat Cittaslow Şehir Örneği
 
Cittaslow hareketi, Greve in Chianti’nin (İtalya) eski belediye başkanı Paolo Saturnini’nin öncülüğünde 1999 yılında ortaya çıkmış ve bu hareket şehirlerin yaşam kalitesini iyileştirmek ve farklı bir kalkınma modeli ortaya koymaları için geliştirilmiştir. Günümüzde 30 ülkede 262 üyesi olan Cittaslow hareketinin amacı Slowfood felsefesini şehirsel boyuta taşımaktır. Türkiye’de Cittaslow hareketine son olarak 23 Mart 2019 tarihinde Köyceğiz ve Ahlat’ın dahil edilmesiyle birlikte bu harekete üye olan şehir sayısı 17 olmuştur. Bu çalışmada, Türkiye’de Sakin Şehir Hareketi’ne en son dâhil olan Ahlat’ta yerel paydaşları oluşturan kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, turizm endüstrisi içerisinde yer alan kişi ve kuruluşların Sakin Şehir Hareketi’ni nasıl algıladığı incelenmiştir. Ayrıca bu hareketin şehrin kalkınması ve gelişmesine katkı sunup sunmadığına ilişkin yapılan araştırmanın bulgularına yer verilmektedir. Ahlat şehrindeki yerel paydaşların Sakin Şehir hareketine dair algı, tutum ve beklentilerini ölçmeyi amaçlayan bu çalışma, nitel bir araştırmaya dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda amaçlı örneklem yöntemiyle belirlenen yerel paydaşlarla derinlemesine görüşme yapılmıştır. Görüşme sonuçları betimsel bir analizle değerlendirilerek, yerel paydaşların Sakin Şehir hareketine dair algı ve yaklaşımları ortaya konmuştur. Çalışmada elde edilen bulgulara göre Ahlat şehrinde yerel paydaşların Sakin Şehir hareketi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca, bu akımın şehirde henüz kalkınma ve gelişmeye etki edecek bir düzeyde olmadığı anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Cittaslow, Yavaş Şehir, Algı, AhlatFull Text

Copyright 2020 The Journal Of Social Sciences Institute. | Xdizayn