The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 3796
Total’s Visit
: 3007706
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -4  Area: Liberal arts

Araş. Gör. Şulenur ÖZKAN ERDOĞAN
A Forgotten Unit for Participation in Decision-Making, Practice and Control Processes: Neighborhood Authority
 
The changes in the academic and political literature can be easily observed that new concepts are put in use or already existing concepts are used in a stronger meaning. The concept of participation have been used in the recent-introduced reforms within the field of public administration many times, so it falls in the second group. This concept has been in use concerning municipal administration within the part of local affairs of the aforesaid reforms. In doing so, neighborhood authorities which are known as supportive association have not been considered as a part of the local authortiy. In this study, the concept of participation is used to mean participation in decision making, practise and control processes. Also, the lack of the aforesaid reforms concerning the neighborhood authorities have been analyzed and certain propasal have been forwarded. It may well be possible to empower the local participation by enhancing the status and resources of the neighborhood authorities. Anyway, the neighborhood residents of the itself should be source of this enterprise.

Keywords: Participation, neighborhood, neighborhood authority, municipality, local government reforms.KARAR VERME, UYGULAMA VE DENETLEME SÜREÇLERİNE KATILIMDA UNUTULAN BİR BİRİM: MAHALLE MUHTARLIĞI
 
Akademik ve siyasi alandaki değişimler yeni üretilen veya var olup da görünürlüğü arttırılan kavramlardan takip edilebilmektedir. Katılım kavramının yakın dönem kamu yönetimi reform sürecinde sık sık dile getirilmesi de onu ikinci gruba dâhil etmeyi gerektirmektedir. Söz konusu reform sürecinin yerel boyutunda katılım kavramı özellikle belediyelerle ilişkilendirilerek öne çıkarılmış, yerel yönetim organı olmasa da yardımcı kuruluşlar olarak anılan mahalle muhtarlıkları gözden kaçırılmıştır. Bu yazı katılımı karar verme, uygulama ve denetleme süreçlerine katılım olarak ele almakta ve yakın dönem yerel yönetim reformları zemininde yükselmektedir. Ayrıca yerel düzeyde katılımın içinin doldurulmasının, mahallelinin belirleyeceği yöntem, araç ve kaynaklarla donatılan muhtarlıklar eliyle mümkün olabileceği teklifinde bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Katılım, mahalle, mahalle muhtarlığı, belediye, yerel yönetim reformları.Full Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn