The Journal Of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 679
Total’s Visit
: 1397293
Year:2019 Volume: 1  Issue: 45  Area: Liberal arts

Süleyman BÜLBÜL
A CONTROVERSIAL STRUCTURE FOUND IN ZANJAN STATE OF IRAN DASHKASAN
 
ABSTRACT Dashkasan is located in the southern of Vir village near Soltaniyeh town in Zanjan state of Islamic Republic of Iran. The name “Dashkasan”, a Turkish name, is used both among public and in Iran resources. Still, the residants living in the whole area are Azerbaijani Turks. The structure has been situated as a result of cutting a rocky area inclined to the north, yet it has been left incomplete. As it stands, it has a plan with three iwans and open yard, and there is a pool in its yard. Among iwans, the one in the southern called main iwan is higher and larger than other parts. The whole structure has been gained by cutting main rock. The eastern side of the yard has been relatively filled with debris coming from upper, however, the western part has been unearthed by being cleaned. As Dashkasan has been built by being carved within rocky area, there is no wall. The structure’s yard built longly continues by inclining towards north and stretching two sides. Decoration found in the northern part and letter foundings with Arabic sulus font bring the possibility of this part’s being crown gate forward. Carved block stones exist in this part. Counterparts of the same stones are encountered on Soltaniyeh road. It is understood that some parts of the material which is expressed to have been used in building of Soltaniyeh town and Oljeitu Mausoleum were taken from Dashkasan. The structure has a connection between Turkish art and figured decoration and plan that it has. Key Words: Dragon, Structure, Crown Gate, Iwan, Decoration

Keywords: Dragon, Structure, Crown Gate, Iwan, DecorationİRAN-ZENCAN EYALETİNDE BULUNAN TARTIŞMALI BİR YAPI DAŞKESEN
 
Öz Daşkesen İran İslam Cumhuriyeti’nin Zencan Eyaleti Sultaniye kasabası yakınlarında Vir köyünün güneyinde bulunmaktadır. Gerek halk arasında gerekse İran kaynaklarında Daşkesen adı kullanılır ki bu Türkçe bir isimdir. Halen o bölgenin tamamında ikamet eden halk Azerbaycan Türkleridir. Yapı kuzeye doğru meyilli kayalık bir alanın kesilmesi sonucu yerleştirilmiş, ancak tamamlanmadan yarım bırakılmıştır. Mevcut haliyle üç eyvanlı, açık avlulu bir plana sahip olup avlusunda bir de havuz yer alır. Eyvanlardan güneyde olanı baş eyvan diye tanımlanan bölüm diğer eyvanlardan daha geniş ve yüksektir. Yapının tamamı ana kayanın kesilmesi ile elde edilmiştir. Avlunun doğu tarafı yukarıdan gelen molozlarla nispeten dolmuş, batı taraf temizlenerek gün yüzüne çıkarılmıştır. Daşkesen kayalık alanın içerisine oyularak yapıldığı için her hangi bir duvar yoktur. Yapının uzunca tutulan avlusu kuzeye doğru alçalarak ve iki tarafa açılarak devam eder. Kuzey tarafta yer alan bezeme ve Arapça sülüs karakterli harf buluntuları bu bölümün taç kapı olması ihtimalini güdeme getirir. Yine bu bölümde yontulmuş blok taşlar yer alır. Aynı taşların benzerlerine Sultaniye yolu üzerinde de rastlanır. Sultaniye kasabası ile Olcayto’nun anıt mezarının inşasında kullanıldığı ifade edilen malzemenin bir kısmının Daşkesen ’den götürüldüğü anlaşılmaktadır. Yapıdaki ejder figürlü bezeme ve planı ile Türk sanatı arasında bağlantı içerir. Anahtar Kelimeler: Ejder, Bezeme. Yapı, Taç Kapı, Eyvan

Anahtar Kelimeler: Ejder,Yapı,Taç Kapı,Eyvan,Bezeme.Full Text

Copyright 2020 The Journal Of Social Sciences Institute. | Xdizayn