The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 98
Total’s Visit
: 3311212
Year:2021 Volume: 1  Issue: Special Issue -7  Area: Liberal arts

Erdem AKIN
Folklore/Folk Culture in Van in the 20th Century: Research, Promotion Performance Activities
 
Folklore discipline explores all the material and spiritual cultural elements of the people in a scientific manner. Folklore provides an important function in revealing the folk culture in every aspect, researching and protecting it in the light of various theories. While depicting the cultural atmosphere of recent history, it is important to focus on non-governmental organizations and local media elements in order to create a holistic perspective. For this reason, it is necessary to focus particularly on activities within the scope of press, periodicals and associations in multilateral studies. In this study, the subject and scope of the studies, which were mostly carried out with limited resources, aimed at revealing the cultural richness of the Van region in the 20th century. Folk culture research activities carried out in the Van region focus on issues such as oral cultural products, transitional beliefs and practices, and material culture. It is seen that these studies are mostly carried out thematically, far from a holistic perspective. In addition, it is noteworthy that anonymous folk literature products are predominant in the subject diversity in question. Due to the limited number of trained human resources, the studies were carried out with an amateur spirit from professions such as journalists and teachers, far from an academic approach.

Keywords: Van, folklore, folk culture, research, promotion, performance20. Yüzyılda Van’da Halkbilimi/Halk Kültürü: Araştırma, Tanıtım ve İcra Faaliyetleri
 
Halkın maddi ve manevi bütün kültürel unsurlarını bilimsel bir tavırla araştırma disiplini olan halkbilimi, halk kültürünün her yönüyle ortaya konulması, çeşitli kuram ve teoriler ışığında araştırılması ve korunmasında önemli bir işlevi yerine getirir. Yakın tarihin kültürel atmosferi tasvir edilirken sivil toplum kuruluşları ve yerel medya unsurlarına özellikle odaklanmak bütüncül bir bakış açısı oluşturabilmek adına önem arz etmektedir. Bu sebeple çok yönlü çalışmalarda basın, süreli yayınlar ve dernekler kapsamındaki faaliyetlere özellikle odaklanma gereği kendini göstermektedir. Bu çalışmada 20.yy’da Van yöresinin kültürel zenginliğini ortaya çıkarma amaçlı, çoğu zaman kısıtlı imkanlarla yürütülen çalışmaların konu ve kapsamı ele alınmıştır. Van yöresinde gerçekleştirilen halk kültürü araştırma, tanıtım ve icra faaliyetlerinin sözlü kültür ürünleri, geçiş dönemi inanış ve uygulamaları ve maddi kültür vb. konulara odaklandığı, çalışmaların çoğu zaman bütüncül bir bakış açısından uzak şekilde tematik olarak yürütüldüğü görülmektedir. Ayrıca söz konusu konu çeşitliliğinde anonim halk edebiyatı ürünlerinin ağırlıklı olduğu dikkati çekmektedir. Yetişmiş insan kaynağının sınırlılığı sebebiyle çalışmalar akademik bir yaklaşımdan uzak şekilde gazeteci, öğretmen gibi meslek kollarından amatör bir ruhla gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Van, halkbilimi, halk kültürü, araştırma, tanıtım, icraFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn