Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 1518
Toplam Ziyaret
: 3308636

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl: 2021 Cilt: 1 Sayı: 51

Ilgar SEYIDOV
1- İdeal Diyalogdan Sivil Diyaloğa Dönüşümün Kuramsal Olarak İncelenmesi: Yeniden inşa mı yoksa Yapıbozum mudur?

  Özet   Tam Metin
Zuhal DEMİR
2- Habermasçı Müzakereci Demokrasi Perspektifinden Türkiye’de Akil İnsanlar Heyeti

  Özet   Tam Metin
Mustafa KAYA, Celal ASLAN
3- Necip Fazıl Kısakürek’in Tiyatro Karakterlerinde Kişilik Değişimi

  Özet   Tam Metin
Bünyamin SARİKAYA, Yunus ŞAKİROĞLU
4- Türkçe Öğretmeni Adaylarının Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma

  Özet   Tam Metin
Erhan GÖRMEZ
5- Türkiye ve Güney Carolina Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Tarih Konuları ile İlgili Kazanımların Karşılaştırılması

  Özet   Tam Metin
Mustafa GÜL, Sertel ALTUN, Banu YÜCEL TOY
6- Anlamaya Dayalı Tasarım Uygulamasının (Ubd) Öğrencilerin Bilişsel ve Duyuşsal Gelişimlerine Etkisi: T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Üzerine bir Çalışma

  Özet   Tam Metin
İrfan Yıldırım
7- ‘Kültürel Sermaye’ Bağlamında Spor Liselerinin Akademik Başarı Durumu

  Özet   Tam Metin
Olcay GENÇ, Fuat KÖKER
8- Covıd-19 Pandemisinin Yükseköğretim Öğrencileri Üzerindeki Algısı ve Salgın Sürecinde Uzaktan Eğitimin Etkinliği

  Özet   Tam Metin
Canan SANCAR, Melike ATAY POLAT
9- Yoksulluk, İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye ve Düzey 1 Bölgeleri Ölçeğinde Bir Uygulama

  Özet   Tam Metin
Özer COŞKUN, Mehmet Akif ARVAS
10- Ekonomik Aktivitenin Öncü Göstergeler Yardımıyla Kısa Dönemli Tahmini: Türkiye Örneği

  Özet   Tam Metin
Ümmühan Beste YILDIRIM, Mehmet Ali TAŞ, Hüseyin ÇİÇEK
11- İşin Anlamlılığının İşten Ayrılma Niyetiyle İlişkisinde İş Stresinin Aracılık Rolü: Havaalanı Yer Hizmeti Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

  Özet   Tam Metin
Songül ÖZER, Vedat ATAY
12- Presenteizm ile Örgütsel Yabancılaşma İlişkisi: Van İli Otel İşletmeleri Örneği

  Özet   Tam Metin
Duygu Diğdem SİLİK, Cemal Ersin SİLİK, Filiz Özlem ÇETİNKAYA
13- Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

  Özet   Tam Metin
Neşe COŞKUN
14- Misyonerliğin Ticari Penceresi The American Missionary: Reklamlar

  Özet   Tam Metin
Fatih SÜNBÜL
15- Artçı Depremler Üzerinde Oluşan Gerilme Değişimlerinin Coğrafi ve İstatistiksel Dağılımlarının İncelenmesi

  Özet   Tam Metin
Nilgün DEMİRHAN
16- Abiye Kıyafetlerin Astarlama Sürecindeki Kalite Hatalarına Neden Olan Faktörlerin İncelenmesi: Vakko Örneği

  Özet   Tam Metin
İbrahim SERBESTOĞLU, Abidin TEMİZER
17- II. Abdülhamid’in Ülke Yönetiminde Yeni Bakış Açısı: Avrathisarı Kazası Örneğinde İhtiyaçlar ve Kaynakların Tespiti

  Özet   Tam Metin
Beral ALACI
18- Atatürk’ün Diplomatlarından Tevfik Kamil Koperler ve Madrid Elçiliği Dönemindeki Çalışmaları (1934-1938)

  Özet   Tam Metin
Yunus ÖZDURĞUN
19- Türk Siyasi Hayatında 1957 Seçimleri: Beyanatlar ve Tartışmalar

  Özet   Tam Metin
Uğur BOZKURT
20- II. Abdülhamid Döneminde (1876-1909) Ekonomik Sebeplerden Dolayı Meydana Gelen Dış Göçler

  Özet   Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn