Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 1249
Toplam Ziyaret
: 3308367

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl: 2020 Cilt: 1 Sayı: 49

Arda ARIKAN
1- Bir Dikiş Makinesinin Tarihi/Öyküsü: Geniş İlişkilendirme Tekniğinin Tarih Çalışmalarında Kullanımı

  Özet   Tam Metin
Mehmet BİLGİN
2- Birinci Dünya Savaşı’nda Çoruh Cephesi-1915

  Özet   Tam Metin
Seyfettin KAYA
3- İlhanlı Astronomisinin Bizans ve Avrupa Astronomisine Etkisinde George Chioniades’in Rolü

  Özet   Tam Metin
Beral Alacı
4- Demokrat Parti Balıkesir Mebusu İbrahim Sıtkı Yırcalı’nın 27 Mayıs Sonrası Yargılanması: Anayasayı İhlal Davası

  Özet   Tam Metin
Alpaslan Öztürkci
5- Cumhurbaşkanı İnönü’nün TBMM’yi Açış Konuşmaları Bağlamında Türk Dış Politikası ve Türkçü-Turancı Akımlar (1939-1944)

  Özet   Tam Metin
Mustafa Erçakıca
6- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Azınlıkların Hukuki Durumu ve Maronit Azınlık Grubu

  Özet   Tam Metin
Vural Öntürk
7- Gurluların Var Olma Mücadelesinde Bir Dönüm Noktası: Âhengerân Savaşı (400/1010-1011)

  Özet   Tam Metin
Ufuk ELYİĞİT, Tahsin KORKUT
8- Tur Abdin Bölgesinde Beth Slutho (Yazlık Kilise/Dua Evi) Geleneği

  Özet   Tam Metin
Evren KARAYEL GÖKKAYA, Cemre Ece KURTMAN
9- Alegorik Anlatım Ve Rönesanstan Modernizme Batı Resminde Yansıması

  Özet   Tam Metin
Elif KEMALOĞLU-ER
10- Yükseköğrenim İngilizce Sınıflarında Göndergesel Sorulara Karşılık Öğrencilerin Ana Dil Kullanımı

  Özet   Tam Metin
Osman SÖNER
11- ‘Babam Cemil Meriç’ Kitabının Varoluşsal Psikolojinin Temel Kavramları Açısından İncelenmesi

  Özet   Tam Metin
Vedat YILMAZ, Ferit İZCİ, Yıldız ATMACA
12- KIRSAL KESİMDE MAHALLE MUHTARLIĞI SEÇİMLERİNDEKİ NÜFUS DEĞİŞİMİNİN ETİK PERSPEKTİFTE İNCELENMESİ: AKÇADAĞ İLÇE ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Mehmet DEMİR, Muhammed Said ALICI
13- Tarım Kredi Kooperatiflerinin Faaliyet ve Kârlılık Oranları Açısından Analizi: Amasya İli Örneği (2014-2018 Dönemi)

  Özet   Tam Metin
Fatma ÖKDE, Hasan YAYLI
14- Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Sosyol Unsurlara Etkisi Üzerine Bir Araştırma

  Özet   Tam Metin
Özer COŞKUN, Savaş ÇEVİK
15- Türkiye’de Hanehalklarinin Et Tüketim Kaliplari: Gelirin ve Demografik Faktörlerin Etkisi

  Özet   Tam Metin
Elife AKİŞ
16- Türkiye’de Enflasyon ile İşsizlik Arasındaki İlişki (2005 – 2020)

  Özet   Tam Metin
Mustafa KIRCA
17- Türkiye’de Uluslararası Turizm Talebinin Tarım Sektörü Üzerindeki Etkisi

  Özet   Tam Metin
Sevilay SAYIN, Ercüment DOĞRU, Samet GÜRSOY
18- Dolar Kuru ile Seçili Bist Şehir Endeksleri Arasında Getiri ve Volatilite Yayılımı: Çok Değişkenli Var-Egarch Uygulaması

  Özet   Tam Metin
Emine Ebru BOZÇELİK
19- Sosyal Hizmet Merkezi Çalışanlarının Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Efeler Sosyal Hizmet Merkezi Örneği

  Özet   Tam Metin
Mazhar DÜNDAR
20- Kur'an'da Din Adamlarına Yapılan Eleştiriler

  Özet   Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn