Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 1592
Toplam Ziyaret
: 3308710

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl: 2018 Cilt: 1 Sayı: 42

Bayan Ahmed Mohammad, Aydın Görmez
1- RALPH ELLISON’IN INVISIBLE MAN ROMANINDA TEN RENGİNE DAYALI AYRIMCILIK

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Bülent Cercis TANRITANIR, Ömer YAĞIZEL
2- LOUISE ERDRICH’İN THE BINGO PALACE VE THE PAINTED DRUM ADLI ESERLERİ İLE SHERMAN ALEXIE’NİN THE LONE RANGER AND TONTO FITFIGHT IN HEAVEN ADLI ESERİNDE ASİMİLE EDİLMİŞ KIZILDERİLİ YAŞAMLARI.

  Özet   Tam Metin
Murat ÖZTÜRK, Mehmet Nuri KARDAŞ
3- BİYOGRAFİYİ ÖYKÜLEŞTİRME YÖNTEMİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOGRAFİYİ ÖYKÜLEŞTİRME YÖNTEMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

  Özet   Tam Metin
Dr. Öğr. Üyesi Zeki EDİS
4- AYLA KUTLU’NUN YEDİNCİ BAYRAK ROMANINDA ZORUNLU GÖÇ, GÖÇMENLİK VE MÜBADELE

  Özet   Tam Metin
Ömer Aytaç Aykaç
5- GERÇEKLİĞİN YARATIĞI MI, YARATIĞIN YARATTIĞI GERÇEKLİK Mİ?: JOHN FOWLES’IN YARATIK’INDA POSTMODERNİTE VE GERÇEKLİK ARAYIŞI

  Özet   Tam Metin
Sevim Tuğba Arabalı Koşar, Fehime Yeşim Gürani
6- GÜNÜMÜZDE TEKSTİLİN MEKAN TANIMLAYICI OLARAK KAMUSAL ALANLARDA KULLANIMI

  Özet   Tam Metin
Murat AKTAŞ
7- TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Özet   Tam Metin
Gülşen Gerşil, Rıdvan Keskin
8- SOSYAL SERMAYENİN GÜVEN UNSURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ: MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

  Özet   Tam Metin
Gökhan ULUDAĞ
9- DUYGUSAL ZEKÂ İLE İŞDOYUMU İLİŞKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

  Özet   Tam Metin
İbrahim DURMUŞ, Fetullah BATTAL
10- TÜKETİCİLERİN HAZIR GİYİM TERCİHLERİNDE MARKA, REKLAM ARACI, TUTUM VE SATINALMA KARAR VERME TARZLARI

  Özet   Tam Metin
Fetullah BATTAL, Duyen Chau Thi Le
11- KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: TÜRKİYE VE VİETNAM ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Cemalettin Levent, M. Akif Arvas, Meltem İnce Yenilmez
12- KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMINI BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN PROBIT MODEL İLE TAHMİNİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Fatma Pınar
13- SEYYİD KUTUB’A GÖRE ALLAH’IN VARLIĞI VE BİRLİĞİNİN DELİLLERİ

  Özet   Tam Metin
SHAWİSH MURAD
14- Fıkıh Anlayışında İlmi Metot (Ramazan el-Bûtî’nin Özelinde)

  Özet   Tam Metin
Medeni ŞAVLI
15- LİTERATÜRDE MEŞHUR OLAN NİYET HADİSİNİN İSLAM HUKUKU AÇISINDAN EHEMMİYETİ

  Özet   Tam Metin
DOÇ.DR.MEHMET PINAR, İLKNUR KOÇ
16- 1930 İSTANBUL BELEDİYE SEÇİMLERİNDE GAYRİMÜSLİMLER

  Özet   Tam Metin
Ercüment TOPUZ
17- “İSTİRAHAT-I RAİYYET VE TE’YİD-İ RABITA-I PAYİTAHT” BAĞLAMINDA OSMANLI DEVLETİNDE AŞİRET VE MEKTEP İLİŞKİSİ (1880-1908)

  Özet   Tam Metin
Yunus ŞAHİN
18- AŞİRETLER ARASI ÇATIŞMA VE YAĞMALAMA KÜLTÜRÜ: RİŞVAN AŞİRETİ ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn