Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 364
Toplam Ziyaret
: 3317895

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl: 2018 Cilt: 1 Sayı: 41

Doç. Dr. Aydın GÖRMEZ, Shwana Qadir PEROT
1- Michael Ondaatje’in The English Patient adlı Eserinde Savaş ve Kimlik

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. B.Cercis TANRITANIR, Öğr. Gör. Serdar TAKVA
2- Sam Selvon’un Yalnız Londralılar Eserinde Yansıtılan Aldatıcı Londra Kavram

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Raşit KOÇ, Rıdvan DEMİRCİ
3- Yeni Türk Harfleri’nin Kabulü ve Konuyla İlgili Tartışmalar

  Özet   Tam Metin
Dr. Öğr. Üyesi Şevket KADIOĞLU
4- Marie Darrrieussecq’in Truismes Adlı Romanında Eril Tahakküm

  Özet   Tam Metin
Dr. Öğr. Üyesi Uğur YÖNTEN
5- Zola’nın Nana’sında Ayartıcı ve Yıkıcı Kadın İmajı

  Özet   Tam Metin
Arş. Gör. M. Arif ERZEN
6- İdeolojik Savaş Alanı Olarak Enver Gökçe Şiiri

  Özet   Tam Metin
Arş. Gör.Talha ÇİÇEK
7- Postmodern Bir Anlatı Olan Bin Hüzünlü Haz’da Masal Unsurları

  Özet   Tam Metin
Mehmet Şahin YAVUZER
8- Cemal Süreya'nın Şiirlerinde Kadın Arketipi

  Özet   Tam Metin
Nurullah ESENDEMİR
9- Elif Şafak’ın Aşk Romanında Taassup-Tasavvuf Çatışması

  Özet   Tam Metin
Şenay YILDIRIM, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuri KARDAŞ,
10- Türkçe ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Medya Okuryazarlığı Eğitimi Yeterlikleri ve Bu Yeterliklerinin Bazı Değişkenlerle İlişkisi

  Özet   Tam Metin
Arş. Gör. Funda ALTAN AYDIN, Prof. Dr. Ali Fuat DOĞU,
11- Göllerde Seviye Değişimleri ve Nedenleri: Van Gölü Örneği

  Özet   Tam Metin
Dr. Öğr. Üyesi İlyas ÖZDEMİR
12- Aristoteles’te Taklit ve Katharsis Açısından Tragedya

  Özet   Tam Metin
Arş. Gör. Savaş Onur ŞEN
13- Kaddafi’nin Düşüşü ve Oryantalizm

  Özet   Tam Metin
Dr. Öğr. Gör. Murat KARA
14- Van İlindeki Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Düşünceleri

  Özet   Tam Metin
Dr. Öğr. Üyesi Ziya Çağlar YURTTANÇIKMAZ, Prof. Dr. Sabri AZGÜN
15- Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıladaki Gelişmeler

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Hayati AYDIN
16- Kur’ân’ın İ’câz (Taklit Edilemezlik) Olgusu

  Özet   Tam Metin
Öğr. Gör. Dr. Rıfat AKBAŞ, Prof Dr. Mehmet Şirin ÇIKAR
17- Nahivciler Arasındaki İhtilafların Gramer Kavramlarına Yansıması

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Mehmet PINAR
18- Mahmut Soydan’ın Gözünden Musul Meselesi

  Özet   Tam Metin
Dr. Öğr. Gör. Mehmet Korkud AYDIN
19- CHP’de Parti İçi Muhalefetin İlk Örneği: Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve TBMM’de Yaşanan Tartışmalar

  Özet   Tam Metin
Dr. Danyal TEKDAL
20- II. Abdülhamid Dönemi Taşra Rüşdiyelerinde Öğretmen/İdareci Profiline Bir Örnek: Bitlis Erkek Rüşdiyesi Muallim-i Evveli Mehmed Tevfik Efendi (1853–1903)

  Özet   Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn