Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 381
Toplam Ziyaret
: 3178942

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl: 2017 Cilt: 1 Sayı: 38

Prof. Dr. Zeki TAŞTAN
1- Tarih ve Fantastiğin Büyüsü: Şamanlar Diyarı

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Selma BAŞ
2- NEZİHE MERİÇ'İN ÖYKÜLERİNDE 12 MART DÖNEMİ VE YANSIMALARI

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Veysi SEVİNÇLİ
3- “Y” ÜNSÜZÜ VE İŞLEVLERİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Veysi SEVİNÇLİ
4- TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI İLE İLGİLİ YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLER (2010-2013) ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Özet   Tam Metin
Dr. Ruken KARADUMAN
5- RÂMİZ'İN ÂDÂB-I ZURAFÂ ADLI ESERİNDE ŞAİR KİMLİKLERİ

  Özet   Tam Metin
Arş. Gör. Kemal TEMİZER
6- “ŞAHMERAN’IN BACAKLARI”NDA MİTOLOJİK VE MASALSI UNSURLAR

  Özet   Tam Metin
Arş. Gör. Ömer Aytaç AYKAÇ; Yrd. Doç. Dr. Aydın GÖRMEZ
7- PAUL AUSTER’IN YALNIZLIĞIN KEŞFİ İLE DİĞER OTOBİYOGRAFİK VE KURGU ESERLERİNDE TRAVMA ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Zeki EDİS
8- HEART OF DARKNESS’TA ÇEŞİTLİ METAFORLAR

  Özet   Tam Metin
Öğr. Gör. Leyla ADIGÜZEL; Yrd. Doç. Dr. Aydın GÖRMEZ
9- REBECCA LENKIEWICZ’IN HER NAKED SKIN ADLI ESERİNİN FEMINİST BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet   Tam Metin
Tuğba TÜZEMEN; Naif KARDAŞ; Seda KARDAŞ
10- AKADEMİK ÇELİŞKİ TEKNİĞİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE KONUŞMA KAYGILARINA VE BAZI DEĞİŞKENLERE ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
Seda BAŞAR YILMAZ; Fatma ZEREN, Doç. Dr. H.Eray ÇELİK
11- ELEKTRONİK BANKACILIKTA MÜŞTERİ SADAKATİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

  Özet   Tam Metin
Göknur ERSARI; Yrd. Doç. Dr. Burcu TURAN TORUN; Atılhan NAKTİYOK
12- DUYGUSAL EMEĞİN İŞ STRESİ ÜZERİNE ETKİSİNDE ÖZ YETERLİLİĞİN ARACILIK ROLÜ: HEMŞİRELER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

  Özet   Tam Metin
Abdullah Eren,Muhammet Dursun Kaya
13- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIMLARININ TEKNOLOJİ KABUL MODELİ İLE İNCELENMESİ

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Zafer KANBEROĞLU; Doç. Dr. M. Akif ARVAS; Arş. Gör. Mustafa TÜRKMENOĞLU
14- EKONOMİK BÜYÜME, ENERJİ TÜKETİMİ, TİCARİ AÇIKLIK VE KARBONDİOKSİT EMİSYON ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Tekin AVANER
15- KALKINMA BAKANLIĞI’NA GEÇİŞİN HEMEN ÖNCESİNDE: PLAN SORUNSALINI DEĞERLENDİRMEK

  Özet   Tam Metin
ERDAL DEMİR,MEHMET SADIK ÇOBAN,AHMET BARAN YILMAZ
16- TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ: KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN ÖZELLİKLERİ, SORUNLARI VE TÜRKİYE’DEKİ DURUMU HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

  Özet   Tam Metin
Halil Ercan
17- KENNAN VE CLINTON’UN YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDE ABD DIŞ POLİTİKASININ İNCELENMESİ

  Özet   Tam Metin
Doç.Dr.Haluk YERGİN, Şenay ÖZAR
18- TÜRKİYE’NİN SON DÖNEMDEKİ DIŞ TİCARETİNİN YÖNÜ - AFRİKA İLE İLİŞKİLERİ VE AFRİKALI GÖZÜYLE TÜRKİYE

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Münevver ÜNSAL
19- DUYGULARIN SERGİLENDİĞİ KİLİM DOKUMADA VAN ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Şinasi Öztürk
20- MARX’IN YABANCILAŞMA KAVRAMLAŞTIRMASI

  Özet   Tam Metin
Mehmet Salih Mercan
21- SADRAZAM TEVFİK PAŞA İMZASIYLA GELEN TELGRAFLAR ÜZERİNE OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN MUKADDERATI VE HİLÂFET MESELESİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Rahmi TEKİN
22- XVI. YÜZYILDA (DOĞU) BAYAZIT’TAN MARAŞ’A GÖÇ ETTİRİLEN BAYAZITLI AİLESİ VE MARAŞ’TAKİ FAALİYETLERİ

  Özet   Tam Metin
Abdullah DUMAN
23- HALİFE MU’TASIM’IN AMORİON/AMMÛRİYE SEFERİ

  Özet   Tam Metin
Söhrab MUSTAFAYEV
24- Millî Mücadelede Türk-Rus İlişkilerinin Kurulması ve Azerbaycan

  Özet   Tam Metin
Neşe Coşkun
25- XIX. YÜZYILDA SALNAMELERE GÖRE SİVAS’TA GAYRİ-MÜSLİM MEMURLAR

  Özet   Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn