Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 484
Toplam Ziyaret
: 3179045

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl: 2021 Cilt: 1 Sayı: Özel Sayı -7

Orhan KILIÇ
1- Van Tarihine Genel Bir Bakış

  Özet   Tam Metin
Sami AĞAOĞLU
2- Van'da Bulunan Osmanlı Vakıfları

  Özet   Tam Metin
Rahmi DOĞANAY
3- Cumhuriyet Döneminde Van’da Yapılan Devlet Yatırımları

  Özet   Tam Metin
Bekir KOÇLAR, Uğur BOZKURT
4- I. ve II. Dünya Savaşı Arası (1914-1945) Van'da Nüfus Hareketleri ve Demografik Yapı

  Özet   Tam Metin
Șerif DEMİR
5- Van’da Siyasi Hayat 1945-1960

  Özet   Tam Metin
Mehmet PINAR, Volkan TUNÇ
6- Tek Parti Dönemi Raporlarında Van

  Özet   Tam Metin
Cevdet TEKE
7- 1950 Genel Seçimlerinde Van

  Özet   Tam Metin
Erkan AFŞAR
8- Van’da Vatan Cephesi (12 Ekim 1958-27 Mayıs 1960)

  Özet   Tam Metin
Nursal KUMAȘ
9- Cumhuriyet Döneminin İlk Yıllarında (1925-1929) Van İlinde Tarım ve Hayvancılık İstatistiklerinin Analizi

  Özet   Tam Metin
Ferit YÜCEBAȘ
10- Van ve Çevresi Örneğinde: Türkiye-İran Sınır Meselesi ve Sınırda Yaşanan Asayiş Olayları (1925-1932)

  Özet   Tam Metin
Yunus ÖZDURĞUN
11- Türkiye’de Siyaset-Basın İlişkileri: Van Örneği (1937-1960)

  Özet   Tam Metin
Güneș ȘAHİN, Rıdvan SÜSLÜ
12- Bir Hâkimiyet Sembolü Olarak 2 Nisan Kurtuluş Günü Kutlamaları: Van Basını Örneği

  Özet   Tam Metin
Mehmet ÖZALPER
13- Kıbrıs Meselesi’nin Yerel Basına Yansımaları (1950-1960): Vansesi Gazetesi Örneği

  Özet   Tam Metin
Ercüment TOPUZ
14- Hadim Devlet Anlayışı Çabasına Bir Örnek: Van ve Mülhakatındaki Hapishanelerdeki İyileştirme Gayretleri

  Özet   Tam Metin
Ömer KUCAK
15- Van’dan Hakkâri’ye İlk Telgraf Hatlarının Çekilmesi

  Özet   Tam Metin
Ümit KATIRANCI
16- Seyahatnamelerin Tarihsel Bilgi Kaynağı Olarak Kullanımı Üzerine Bir Deneme: Venedikli Bir Tüccarın Van Şehri Hakkındaki Anılarını Okumak

  Özet   Tam Metin
Murat ÖZTÜRK
17- Faik Reşad'ın Şiirlerinde Van

  Özet   Tam Metin
Tolga ÖNTÜRK
18- Vanlı Divan Şairi Dürrî'nin Yayımlanmış Divanında Yer Almayan Müzeyyel Gazeli

  Özet   Tam Metin
Bünyamin SARİKAYA, Süleyman AYDENİZ
19- Van Yöresine Ait Halk Masallarının Değer Aktarımı Açısından İncelenmesi

  Özet   Tam Metin
Haydar ÖZDEMİR, Mehmet Sena ATAȘ
20- Van Masallarının Değer Eğitimi ve Dil Unsurları Açısından İncelenmesi

  Özet   Tam Metin
Talha ÇİÇEK, Celal ASLAN
21- Van Masallarının Max Lüthi Yöntemine Göre Çözümlenmesi

  Özet   Tam Metin
Erdem AKIN
22- 20. Yüzyılda Van’da Halkbilimi/Halk Kültürü: Araştırma, Tanıtım ve İcra Faaliyetleri

  Özet   Tam Metin
Harun ARVAS
23- Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Van’da Reşik (Ayakkabı) Yapma Geleneği

  Özet   Tam Metin
Rüstem ÇURKU
24- Sözlü Tarihin Eğitime Uyarlanması Bağlamında Van Düğün Gelenekleri Örneği

  Özet   Tam Metin
Süleyman ERATALAY
25- Horasan’dan Küresin’e Bir Sözcüğün İzinde

  Özet   Tam Metin
Zafer KANBEROĞLU
26- Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Çevresel Bilinç Üzerine Etkileri: Van İli Örneği

  Özet   Tam Metin
Abdülkadir ÖZDEMİR
27- Okuryazarlık ve Kentsel Nüfus Oranlarının Geçersiz Oylar ve Seçimlere Katılım Oranları Üzerindeki Etkileri: Son On Seçim için Van İli Üzerine Bir İnceleme

  Özet   Tam Metin
Kürşad Seçkin KARAHAN, Abdulkadir GÜMÜŞ
28- Firma Yönetici ve Sahiplerinin Liderlik Tarzları: Van Organize Sanayi Bölgesi’nde Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma

  Özet   Tam Metin
Șahabettin ÖZTÜRK
29- XVI.-XIX. Yüzyıl Van Mimarisi

  Özet   Tam Metin
Zeynep YILMAZ ŞİMŞEK
30- Van'da Konut Üretim Faaliyetlerinin Kentsel Gelişmeye Etkileri (1927-2020)

  Özet   Tam Metin
Fatih SÜNBÜL, Hüseyin Mert ARSLAN, Enes KARADENİZ
31- Van İli Çevresi Kabuk Deformasyon Analizi ve Deprem Tehlike Değerlendirmesi

  Özet   Tam Metin
Uğur SAYLAN
32- Turistik Tren Yolculukları ve Sosyal Medya Etkileşimi: Van Gölü Ekspresi Hakkındaki Youtube Paylaşım Videosunun Analizi

  Özet   Tam Metin
Kemaleddin ERYEȘİL, Hakan ALPTÜRKER, Yasin TAȘPINAR
33- Yerel Yönetimlerde Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Araştırma: Van Edremit Belediyesi Örneği

  Özet   Tam Metin
Abdurrahman MENGİ, Ercan ÖPENGİN
34- Özel Eğitim Hizmetlerine Genel Bir Bakış: Van İli Örneği

  Özet   Tam Metin
Nükhet ELTUT KALENDER
35- Covid-19 Pandemi Döneminde Rusça Dersleri Özelinde Uzaktan Öğretim Programının Analizi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği

  Özet   Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn