Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası

VAN ÖZEL SAYISI DUYURUSU Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Van özel sayısı için başvurularınızı bekliyor. 2021 yılının Nisan ayında yayınlanmasını planladığımız özel dosya, Van YYÜ Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi (BAP)’nin desteğiyle Van’ın işgalden kurtuluşunun 103. yılına ithafen hazırlanıyor. Van’ın bu ulvi gününü kutlarken bilimsel açıdan yeni yaklaşımlar getirmek, sosyal bilimler alanından gelecek farklı araştırma-inceleme yazılarıyla Van tarihine, kültürüne, sanatına katkı sunulması hedefleniyor. Van bağlamında nitelikli çalışmalara ev sahipliği yapacağına inandığımız bu dosya aynı zamanda BAP’ın desteğiyle Van’ın tarihi fotoğraflarından oluşacak bir seçkiye de ev sahipliği yapacak. Tüm disiplinlerden araştırmacılara ve yazılara açık olan, Van’ın özne olduğu bu özel dosyaya katkı sunmanızı bekliyoruz. Not: Gönderilen makaleler ilk olarak Yayın Kurulu tarafından değerlendirilecek, uygun bulunan çalışmalar önce alan editörüne sonra da konusunun uzmanı iki ayrı hakeme gönderilecektir. Makaleler, hakem raporlarına göre ret ya da kabul edilecektir. 2020 Nisan ayında yayımlanacak Van Özel Sayısı için makalelerinizi 1 ila 31 Ocak 2021 tarihleri arasında yükleyebilirsiniz. Dergimizin “MAKALE YÜKLE” butonu söz konusu tarihlerde aktif olacaktır. NOT: Dergimizin normal periyodunda yayımlanan her sayısında en fazla 20 makale yayımlanmaktadır. Halihazırdaysa birçok makalenin süreci tamamlanmış veya devam etmektedir. Dergimizin Mart ve Haziran sayılarının kontenjanı da dolmuştur. Eylül sayısı için makale kabulü Nisan ayındaki özel sayının yayımlanmasından sonra başlayacaktır. Dolayısıyla özel sayı dışındaki normal periyoda makale kabulü kesinlikle kabul edilmeyecek olup yüklenen makaleler yazarlarına iade edilecektir.

Bugünkü Ziyaret
: 1670
Toplam Ziyaret
: 1598301

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl: 2020 Cilt: 1 Sayı: Özel Sayı -6
Mehmet PINAR
1- Fuhuş ve Zührevi Hastalıkların (Frengi) TBMM’de Tartışılması ve Resmi Raporlara Yansımaları (1920-1932)

  Özet   Tam Metin
Emin Kırkıl
2- Cizreli Bir Orta çağ Tarihçisi: İbnü’l-Esir’in Kaleminden Ortadoğu’da Doğal Afetler ve Salgın Hastalıklar (10-13. yy.)

  Özet   Tam Metin
Ferit YÜCEBAŞ
3- GAZİANTEP’TE SALGIN HASTALIKLAR VE ALINAN TEDBİRLER (1923-1933)

  Özet   Tam Metin
Şeyhmus BİNGÜL
4- II. Abdülhamid Döneminde İstanbul’da Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklara Karşı Alınan Tedbirler: Mektep Tatilleri

  Özet   Tam Metin
Uğur Bozkurt
5- XIX. Yüzyılda Rusya’dan Osmanlı Topraklarına Göç Edenlerde Görülen Salgın Hastalıklar ve Alınan Önlemler

  Özet   Tam Metin
Murat Öztürk
6- Divan Şiirinde Veba

  Özet   Tam Metin
Recep Demir
7- YUSUF KISSALARINA GÖRE MISIR’DA YAŞANAN SALGIN

  Özet   Tam Metin
Sevda Eratalay
8- KERKÜK TÜRKMEN AĞZINDA HASTALIK ADLARI

  Özet   Tam Metin
İrfan Polat
9- YAKUT VE YUKAGİRLERİN GELENEKSEL DÜNYA GÖRÜŞÜNDE SALGIN HASTALIKLARLA İLGİLİ ANLATI, İNANIŞ VE UYGULAMALAR

  Özet   Tam Metin
Yakup Gelir
10- PANDEMİ DÖNEMLERİNDE İNSAN VE HASTALIK İLİŞKİSİNE DAİR İKİ ROMAN: HAKKA SIĞINDIK VE VEBA

  Özet   Tam Metin
Faruk ALAEDDİNOĞLU, Serkan ROL
11- COVİD-19 PANDEMİSİ VE TURİZM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

  Özet   Tam Metin
Çiğdem TUĞAÇ
12- KENTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KENTSEL DİRENÇLİLİK PERSPEKTİFİNDEN TARİHTEKİ PANDEMİLER VE COVID-19 PANDEMİSİ

  Özet   Tam Metin
Tunahan Tayar, Ezgi Gümüştekin, Kaan Dayan, Emad Mandi.
13- Covid-19 Krizinin Türkiye’deki Sektörler Üzerinde Etkileri: Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Araştırması

  Özet   Tam Metin
Rukiye Gizem ÖZTAŞ KARLI, H. Selma ÇELİKYAY
14- AKILLI KENTLERİN GELİŞİMİNDE COVID-19 ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
Ulaş Koray Milanlıoğlu
15- Covid-19 Salgın Sürecinin Hukuki Sözleşmeler Üzerinde Etkisinin TBK m. 138 Bağlamında Değerlendirilmesi

  Özet   Tam Metin
Samet GÜRSOY
16- KORONOVİRÜSÜN FİNANSAL PİYASALARA ETKİSİNİN BÖLGESEL YAKINLIK AÇISINDAN İNCELENMESİ: AMPİRİK BİR UYGULAMA

  Özet   Tam Metin
Hasan ÇİÇEK
17- GELECEĞİ ÖNE ALMAK VE PANDEMİK GELECEK

  Özet   Tam Metin
Fatma GÜNGÖRER
18- COVID-19'UN TOPLUMSAL KURUMLARA ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
Beris Artan Özoran
19- Covid-19 Salgınında Markaların Twitter Kullanımları Üzerine Bir İnceleme

  Özet   Tam Metin
Aslı GÖRGÜLÜ ARI, Meryem HAYIR KANAT
20- COVID-19 (CORONAVİRUS) ÜZERİNE ÖĞRETMEN ADAYI GÖRÜŞLERİ

  Özet   Tam Metin
Halit Yabalak
21- SANATÇININ ESİN KAYNAĞI OLARAK SALGIN HASTALIK VE HASTALIĞIN RESİM SANATINA YANSIMASI

  Özet   Tam Metin
Murad Kafi, Mehmet Şirin Çıkar
22- Salgınlar ve Edebiyata Yansımaları

  Özet   Tam Metin
Mehmet Zeki DOĞAN
23- İnsan Sağlığı: Kur’ânî Bir Perspektif

  Özet   Tam Metin
Majed Haj Mohammad
24- Arap Kurgusal Romanlarında Salgın Hastalık -Ebola-76 ve el-Vebâü’l-Cehennemî adlı Romanları Bağlamında-

  Özet   Tam Metin
Amine Nuriye ÇITIRIK, Zeki Salih ZENGİN
25- KÜRESEL SALGIN ZAMANINDA DİN GÖREVLİLERİ GÖZÜYLE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN YAYGIN DİN HİZMETİ VE EĞİTİMİ

  Özet   Tam Metin
Arif Gezer
26- Hz. Peygamber'in Hastalıklara Karşı Tutumu

  Özet   Tam Metin

Copyright 2021 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn