Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 372
Toplam Ziyaret
: 3317903

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl: 2020 Cilt: 1 Sayı: Özel Sayı -6
Mehmet PINAR
1- Fuhuş ve Zührevi Hastalıkların (Frengi) TBMM’de Tartışılması ve Resmi Raporlara Yansımaları (1920-1932)

  Özet   Tam Metin
Emin Kırkıl
2- Cizreli Bir Orta çağ Tarihçisi: İbnü’l-Esir’in Kaleminden Ortadoğu’da Doğal Afetler ve Salgın Hastalıklar (10-13. yy.)

  Özet   Tam Metin
Ferit YÜCEBAŞ
3- GAZİANTEP’TE SALGIN HASTALIKLAR VE ALINAN TEDBİRLER (1923-1933)

  Özet   Tam Metin
Şeyhmus BİNGÜL
4- II. Abdülhamid Döneminde İstanbul’da Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklara Karşı Alınan Tedbirler: Mektep Tatilleri

  Özet   Tam Metin
Uğur Bozkurt
5- XIX. Yüzyılda Rusya’dan Osmanlı Topraklarına Göç Edenlerde Görülen Salgın Hastalıklar ve Alınan Önlemler

  Özet   Tam Metin
Murat Öztürk
6- Divan Şiirinde Veba

  Özet   Tam Metin
Recep Demir
7- YUSUF KISSALARINA GÖRE MISIR’DA YAŞANAN SALGIN

  Özet   Tam Metin
Sevda Eratalay
8- KERKÜK TÜRKMEN AĞZINDA HASTALIK ADLARI

  Özet   Tam Metin
İrfan Polat
9- YAKUT VE YUKAGİRLERİN GELENEKSEL DÜNYA GÖRÜŞÜNDE SALGIN HASTALIKLARLA İLGİLİ ANLATI, İNANIŞ VE UYGULAMALAR

  Özet   Tam Metin
Yakup Gelir
10- PANDEMİ DÖNEMLERİNDE İNSAN VE HASTALIK İLİŞKİSİNE DAİR İKİ ROMAN: HAKKA SIĞINDIK VE VEBA

  Özet   Tam Metin
Faruk ALAEDDİNOĞLU, Serkan ROL
11- COVİD-19 PANDEMİSİ VE TURİZM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

  Özet   Tam Metin
Çiğdem TUĞAÇ
12- KENTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KENTSEL DİRENÇLİLİK PERSPEKTİFİNDEN TARİHTEKİ PANDEMİLER VE COVID-19 PANDEMİSİ

  Özet   Tam Metin
Tunahan Tayar, Ezgi Gümüştekin, Kaan Dayan, Emad Mandi.
13- Covid-19 Krizinin Türkiye’deki Sektörler Üzerinde Etkileri: Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Araştırması

  Özet   Tam Metin
Rukiye Gizem ÖZTAŞ KARLI, H. Selma ÇELİKYAY
14- AKILLI KENTLERİN GELİŞİMİNDE COVID-19 ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
Ulaş Koray Milanlıoğlu
15- Covid-19 Salgın Sürecinin Hukuki Sözleşmeler Üzerinde Etkisinin TBK m. 138 Bağlamında Değerlendirilmesi

  Özet   Tam Metin
Samet GÜRSOY
16- KORONOVİRÜSÜN FİNANSAL PİYASALARA ETKİSİNİN BÖLGESEL YAKINLIK AÇISINDAN İNCELENMESİ: AMPİRİK BİR UYGULAMA

  Özet   Tam Metin
Hasan ÇİÇEK
17- GELECEĞİ ÖNE ALMAK VE PANDEMİK GELECEK

  Özet   Tam Metin
Fatma GÜNGÖRER
18- COVID-19'UN TOPLUMSAL KURUMLARA ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
Beris Artan Özoran
19- Covid-19 Salgınında Markaların Twitter Kullanımları Üzerine Bir İnceleme

  Özet   Tam Metin
Aslı GÖRGÜLÜ ARI, Meryem HAYIR KANAT
20- COVID-19 (CORONAVİRUS) ÜZERİNE ÖĞRETMEN ADAYI GÖRÜŞLERİ

  Özet   Tam Metin
Halit Yabalak
21- SANATÇININ ESİN KAYNAĞI OLARAK SALGIN HASTALIK VE HASTALIĞIN RESİM SANATINA YANSIMASI

  Özet   Tam Metin
Murad Kafi, Mehmet Şirin Çıkar
22- Salgınlar ve Edebiyata Yansımaları

  Özet   Tam Metin
Mehmet Zeki DOĞAN
23- İnsan Sağlığı: Kur’ânî Bir Perspektif

  Özet   Tam Metin
Majed Haj Mohammad
24- Arap Kurgusal Romanlarında Salgın Hastalık -Ebola-76 ve el-Vebâü’l-Cehennemî adlı Romanları Bağlamında-

  Özet   Tam Metin
Amine Nuriye ÇITIRIK, Zeki Salih ZENGİN
25- KÜRESEL SALGIN ZAMANINDA DİN GÖREVLİLERİ GÖZÜYLE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN YAYGIN DİN HİZMETİ VE EĞİTİMİ

  Özet   Tam Metin
Arif Gezer
26- Hz. Peygamber'in Hastalıklara Karşı Tutumu

  Özet   Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn