Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 378
Toplam Ziyaret
: 3317909

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl: 2017 Cilt: 1 Sayı: Özel Sayı -4

Prof. Dr. Hüseyin Gül, Prof. Dr. Murat OKCU, Yrd. Doç. Dr. Çiğdem AKMAN, Yrd. Doç. Dr. Elvettin AKMAN, Doç. Dr. Nilüfer NEGİZ, Yrd. Doç. Dr. Hakan M. KİRİŞ
1- NASIL BİR KAMU YÖNETİMİ EĞİTİMİ? KAMU YÖNETİMİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÇIKTILARININ BİR DEĞERLENDİRMESİ

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Hamza Ateş,Aydın Akpınar
2- TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİSYENLERİNİN PERFORMANSLARI: İKİ KRİTER ÇERÇEVESİNDE BİR İNCELEME

  Özet   Tam Metin
Dr. Aziz Belli,Arş. Gör. Abdullah Aydın
3- KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜNDEKİ ÇEVRE DERSLERİNİN ÇEVRE BİLİNCİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Bayram COŞKUN, Araş. Gör. Çiğdem PANK
4- BAŞKANLIK SİSTEMİNDE BAŞKANLA İDARİ YAPI ARASINDAKİ İLİŞKİ VE TÜRKİYE İÇİN DEĞERLENDİRMELER

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ
5- TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARINDA BAKAN VE BAKAN YARDIMCILIKLARININ GELECEĞİ

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Ferit İZCİ
6- YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTME ORGANINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Hüseyin Gül, Prof. Dr. Hüseyin Özgür, Arş. Gör. Seda Efe
7- NİÇİN VE NASIL BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE REFORMU?

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Şafak KAYPAK, Öğr. Gör. Vedat YILMAZ
8- YENİ BÜYÜKŞEHİR UYGULAMASININ YEREL HALK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: VAN ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Yasemin HAYTA, Doç. Dr. Nilüfer A. NEGİZ
9- TÜRKİYE’NİN BÜYÜKKENT YÖNETİMİ DENEYİMİNDE KENTSEL YAŞAMA DAİR DÖNÜŞÜMLER: YENİ BİR BÜYÜK KENT ÜZERİNDEN BİR İNCELEME MALATYA ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Konur Alp DEMİR
10- İL ÖLÇEĞİNDE YAŞANAN İDARİ VE SİYASİ DÖNÜŞÜM: VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ

  Özet   Tam Metin
Öğr. Gör. Dilek TOPCU
11- 6360 SAYILI KANUN ÖLÇEĞİNDE ELEKTRONİK ERİŞİMİN YEREL KATILIMA ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Burhanettin COŞKUN
12- GÖÇ ENTEGRASYON POLİTİKALARININ TÜRK KAMU YÖNETİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Hazal Ilgın BAHÇECİ, Şenol UZUN
13- TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI GÖÇ VE YEREL POLİTİKA

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Ali KAYA, Arş. Gör.Damla MURSÜL
14- DİJİTAL TÜRKİYE PROJESİ KAPSAMINDA KAMU HİZMETLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ

  Özet   Tam Metin
İbrahim YILDIZ, Kerem DÖNMEZ
15- SURİYE GÖÇLERİNİN TÜRKİYE’NİN SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKALARINA ETKİLERİ

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. A. Baran DURAL, Bahriye ESELER
16- DEZAVANTAJLI BİR GRUP OLARAK ÇİNGENELERİN YEREL YÖNETİM MEKANİZMALARINDA ALGILANIRLIK DURUMU: TEKİRDAĞ VE BANDIRMA ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Veysel EREN, Muzaffer BİMAY
17- BELEDİYELERDE KARAR VERME SÜRECİ: BATMAN ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Tuğba YOLCU
18- TÜRKİYE’NİN DEMOKRATİKLEŞME SERÜVENİNDE ÖNEMLİ BİR AKTÖR: KADIN

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Esra Banu SİPAHİ
19- TÜRKİYE’DE KENT SAKİNLERİNİN GÜNDELİK YAŞAMLARINDAKİ SUÇA MARUZ KALMA RİSK ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Şafak KAYPAK, Muzaffer BİMAY
20- YEREL YÖNETİMLERDE KARAR SÜREÇLERİNE KATILIMDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ

  Özet   Tam Metin
Öğr. Gör. Arzu DİLAVEROĞLU
21- KATILIMCI KAMU HİZMETİ SUNUMUNDA SOSYAL MEDYANIN ROLÜ: ÜNİVERSİTELER ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Hamza ATEŞ, Handan DİNÇ GÜZEL
22- TÜRKİYE’DE SOL PARTİLERİN KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞLARI: AK PARTİ İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Uğur Sadioğlu
23- SİYASİ PARTİLERİN KAMU YÖNETİMİ REFORMU ÜZERİNE POLİTİKALARI: 2015 YILI MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Araş. Gör. İmren Pınar DÜLGAR
24- PERSONEL REFORMUNUN YÖNTEMİ ÜZERİNE: MERCEK AÇISINI GENİŞLETMEK

  Özet   Tam Metin
Araş. Gör. Meryem Çakır KANTARCIOĞLU
25- BÖLGESELLEŞMEYİ BAĞLAMINA OTURTMAK: YENİ BİR BÖLGESELLEŞME ANLAYIŞI TAHAYYÜL EDİLEBİLİR Mİ?

  Özet   Tam Metin
Araş. Gör. İlkay Tosun
26- TÜRKİYE’DE İÇ DENETİM: İÇERİK, UYGULAMA VE GELECEK

  Özet   Tam Metin
Araş. Gör. Recep Fedai
27- KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE TORBA KANUNLARIN KAMU YÖNETİMİNE ETKİLERİ

  Özet   Tam Metin
Araş. Gör. Erol Uğraş ÖÇAL
28- YEREL YÖNETİMLERDE NEO-LİBERAL DÖNÜŞÜMÜN KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ

  Özet   Tam Metin
Araş. Gör. Şulenur ÖZKAN ERDOĞAN
29- KARAR VERME, UYGULAMA VE DENETLEME SÜREÇLERİNE KATILIMDA UNUTULAN BİR BİRİM: MAHALLE MUHTARLIĞI

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Abdullah ÇELİK, Arş.Gör. Ömer Faruk BİLBAY
30- BELEDİYELERİN SUNDUĞU HİZMETLERDE ETİK DEĞERLERİNİN ÖNEMİ

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Mithat Arman KARASU
31- NASIL BİR TOPLU KONUT İDARESİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Hayriye ŞENGÜN
32- TÜRKİYE’DE KONUT KOOPERATİFÇİLİĞİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI

  Özet   Tam Metin
Arş. Gör. Dr. Can Giray ÖZGÜL, Arş. Gör. Özhan DEĞİRMENCİOĞLU
33- İDARE, PİYASA VE MEKAN: TOKİ’NİN KONUT POLİTİKASINDA YENİ EĞİLİMLER

  Özet   Tam Metin
Dr. Hicran HAMZA ÇELİKYAY
34- İSTANBUL PERSPEKTİFİNDEN AKILLI ŞEHİRLERE BAKIŞ: ŞEHİRLERİ AKILLI KILAN SADECE TEKNOLOJİ Mİ?

  Özet   Tam Metin
Z. İsmet Anadol KOYUN, Doç. Dr. M. Şükrü MOLLAVELİOĞLU
35- GİRİŞİMCİ KENT BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DEKİ ANAKENT BELEDİYELERİNE SAHİP İLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Salih BATAL
36- TÜRK KAMU YÖNETİMİ SİSTEMİNDE KENTLERİN YENİDEN TANIMLANMASI VE MARKA KENT KAVRAMI: İSTANBUL ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

  Özet   Tam Metin
Dr. Aslı YÖNTEN BALABAN, Arş. Gör. İbrahim İRDEM
37- TÜRKİYE’DE KÜRESELLEŞMENİN KENTLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE İSTANBUL

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Sanem ŞEHRİBANOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Emine CİHANGİR, Araş. Gör. M. Fuat LEVENDOĞLU, Prof. Dr. Reha SAYDAN
38- KENT, KİMLİK VE İMAJ: VAN İLİ ÖRNEĞİ*

  Özet   Tam Metin
Doç.Dr. İpek ÖZKAL SAYAN
39- TÜRKİYE’DE LİYAKAT, PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE SÖZLEŞMELİ İSTİHDAM ÜZERİNE…

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Süha Oğuz ALBAYRAK
40- KAMU PERSONEL REJİMİNİ SENDİKALARLA BİRLİKTE YÖNETMEK: TARGEL PROJESİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

  Özet   Tam Metin
Arş. Gör. Özkan DURNA
41- 2010 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDEN BUGÜNE HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU: ÖRGÜTSEL VE YÖNETSEL AÇIDAN BİR DEĞERLENDİRME

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARSLAN
42- DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUM PERSONELİNİN TEKNOKRAT NİTELİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Funda KEMAHLI, Yrd. Doç. Dr. Şükrü Mert KARCI
43- SİYASAL YA DA BÜROKRATİK BİR POZİSYON OLARAK TÜRKİYE’DE BAKAN YARDIMCILIĞI STATÜSÜ

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Ahmet YATKIN
44- ERDEMLİ KAMU YÖNETİCİLERİNDEN BAŞARILI KAMU YÖNETİMİNE

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Cemal ÖZTÜRK
45- KAMU YÖNETİMİNDE LİDERLİK ÖNÜNDEKİ ENGELLER

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Muharrem GÜNEŞ, Öğr. Gör. H.İbrahim ÇELEBİ
46- TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN İNŞASINDA ORYANTALİST ETKİLER

  Özet   Tam Metin
Arş. Gör. İbrahim İRDEM
47- POSTMODERN YÖNETİM ANLAYIŞININ TÜRK KAMU YÖNETİMİ ÜZERİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Ahmet ÖZALP
48- HAYALLER MARS, GERÇEKLER YERYÜZÜ: KAMU YÖNETİMİNİN GELECEĞİ ÜZERİNE

  Özet   Tam Metin
Zeynep Damla KARANUH
49- KATILIMCI KAMU YÖNETİMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Özet   Tam Metin
Arş. Gör. Hakan Gökhan GÜNDOĞDU
50- MEŞRUİYET SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE ÇOK DÜZEYLİ YÖNETİŞİM VE MÜZAKERECİ DEMOKRASİ*

  Özet   Tam Metin

Sonraki> 
Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn