Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 819
Toplam Ziyaret
: 1696162

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl: 2017 Cilt: 1 Sayı: Özel Sayı -4

Prof. Dr. Hüseyin Gül, Prof. Dr. Murat OKCU, Yrd. Doç. Dr. Çiğdem AKMAN, Yrd. Doç. Dr. Elvettin AKMAN, Doç. Dr. Nilüfer NEGİZ, Yrd. Doç. Dr. Hakan M. KİRİŞ
1- NASIL BİR KAMU YÖNETİMİ EĞİTİMİ? KAMU YÖNETİMİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÇIKTILARININ BİR DEĞERLENDİRMESİ

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Hamza Ateş,Aydın Akpınar
2- TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİSYENLERİNİN PERFORMANSLARI: İKİ KRİTER ÇERÇEVESİNDE BİR İNCELEME

  Özet   Tam Metin
Dr. Aziz Belli,Arş. Gör. Abdullah Aydın
3- KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜNDEKİ ÇEVRE DERSLERİNİN ÇEVRE BİLİNCİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Bayram COŞKUN, Araş. Gör. Çiğdem PANK
4- BAŞKANLIK SİSTEMİNDE BAŞKANLA İDARİ YAPI ARASINDAKİ İLİŞKİ VE TÜRKİYE İÇİN DEĞERLENDİRMELER

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ
5- TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARINDA BAKAN VE BAKAN YARDIMCILIKLARININ GELECEĞİ

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Ferit İZCİ
6- YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTME ORGANINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Hüseyin Gül, Prof. Dr. Hüseyin Özgür, Arş. Gör. Seda Efe
7- NİÇİN VE NASIL BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE REFORMU?

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Şafak KAYPAK, Öğr. Gör. Vedat YILMAZ
8- YENİ BÜYÜKŞEHİR UYGULAMASININ YEREL HALK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: VAN ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Yasemin HAYTA, Doç. Dr. Nilüfer A. NEGİZ
9- TÜRKİYE’NİN BÜYÜKKENT YÖNETİMİ DENEYİMİNDE KENTSEL YAŞAMA DAİR DÖNÜŞÜMLER: YENİ BİR BÜYÜK KENT ÜZERİNDEN BİR İNCELEME MALATYA ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Konur Alp DEMİR
10- İL ÖLÇEĞİNDE YAŞANAN İDARİ VE SİYASİ DÖNÜŞÜM: VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ

  Özet   Tam Metin
Öğr. Gör. Dilek TOPCU
11- 6360 SAYILI KANUN ÖLÇEĞİNDE ELEKTRONİK ERİŞİMİN YEREL KATILIMA ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Burhanettin COŞKUN
12- GÖÇ ENTEGRASYON POLİTİKALARININ TÜRK KAMU YÖNETİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Hazal Ilgın BAHÇECİ, Şenol UZUN
13- TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI GÖÇ VE YEREL POLİTİKA

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Ali KAYA, Arş. Gör.Damla MURSÜL
14- DİJİTAL TÜRKİYE PROJESİ KAPSAMINDA KAMU HİZMETLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ

  Özet   Tam Metin
İbrahim YILDIZ, Kerem DÖNMEZ
15- SURİYE GÖÇLERİNİN TÜRKİYE’NİN SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKALARINA ETKİLERİ

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. A. Baran DURAL, Bahriye ESELER
16- DEZAVANTAJLI BİR GRUP OLARAK ÇİNGENELERİN YEREL YÖNETİM MEKANİZMALARINDA ALGILANIRLIK DURUMU: TEKİRDAĞ VE BANDIRMA ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Veysel EREN, Muzaffer BİMAY
17- BELEDİYELERDE KARAR VERME SÜRECİ: BATMAN ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Tuğba YOLCU
18- TÜRKİYE’NİN DEMOKRATİKLEŞME SERÜVENİNDE ÖNEMLİ BİR AKTÖR: KADIN

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Esra Banu SİPAHİ
19- TÜRKİYE’DE KENT SAKİNLERİNİN GÜNDELİK YAŞAMLARINDAKİ SUÇA MARUZ KALMA RİSK ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Şafak KAYPAK, Muzaffer BİMAY
20- YEREL YÖNETİMLERDE KARAR SÜREÇLERİNE KATILIMDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ

  Özet   Tam Metin
Öğr. Gör. Arzu DİLAVEROĞLU
21- KATILIMCI KAMU HİZMETİ SUNUMUNDA SOSYAL MEDYANIN ROLÜ: ÜNİVERSİTELER ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Hamza ATEŞ, Handan DİNÇ GÜZEL
22- TÜRKİYE’DE SOL PARTİLERİN KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞLARI: AK PARTİ İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Uğur Sadioğlu
23- SİYASİ PARTİLERİN KAMU YÖNETİMİ REFORMU ÜZERİNE POLİTİKALARI: 2015 YILI MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Araş. Gör. İmren Pınar DÜLGAR
24- PERSONEL REFORMUNUN YÖNTEMİ ÜZERİNE: MERCEK AÇISINI GENİŞLETMEK

  Özet   Tam Metin
Araş. Gör. Meryem Çakır KANTARCIOĞLU
25- BÖLGESELLEŞMEYİ BAĞLAMINA OTURTMAK: YENİ BİR BÖLGESELLEŞME ANLAYIŞI TAHAYYÜL EDİLEBİLİR Mİ?

  Özet   Tam Metin
Araş. Gör. İlkay Tosun
26- TÜRKİYE’DE İÇ DENETİM: İÇERİK, UYGULAMA VE GELECEK

  Özet   Tam Metin
Araş. Gör. Recep Fedai
27- KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE TORBA KANUNLARIN KAMU YÖNETİMİNE ETKİLERİ

  Özet   Tam Metin
Araş. Gör. Erol Uğraş ÖÇAL
28- YEREL YÖNETİMLERDE NEO-LİBERAL DÖNÜŞÜMÜN KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ

  Özet   Tam Metin
Araş. Gör. Şulenur ÖZKAN ERDOĞAN
29- KARAR VERME, UYGULAMA VE DENETLEME SÜREÇLERİNE KATILIMDA UNUTULAN BİR BİRİM: MAHALLE MUHTARLIĞI

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Abdullah ÇELİK, Arş.Gör. Ömer Faruk BİLBAY
30- BELEDİYELERİN SUNDUĞU HİZMETLERDE ETİK DEĞERLERİNİN ÖNEMİ

  Özet   Tam Metin

Sonraki> 
Copyright 2021 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn