Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 445
Toplam Ziyaret
: 3317976

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl: 2017 Cilt: 1 Sayı: Özel Sayı -1

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
AFRO-AVRASYA ÖZEL SAYISI


Abdullah ŞENGÜL
1- YESİLİ HOCA AHMED ÜÇLEMESİNDE BİR SEMBOLİK UNSUR OLARAK HURMA

  Özet   Tam Metin
Alaeddin YALÇINKAYA
2- TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA EKSEN ARAYIŞI: AVRUPA BİRLİĞİ Mİ, ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ MÜ?

  Özet   Tam Metin
Arzu Genç ARIDEMİR
3- TÜRK MEDENİ HUKUKUNA GÖRE ANNE İLE ÇOCUK ARASINDAKİ SOY BAĞINA İLİŞKİN PROBLEMLER

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Aytunga OĞUZ/Okt. Hande ÖZÇALIŞAN
4- ÜNİVERSİTE İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ BELİRLEYİCİLİK DÜZEYLERİ İLE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZERKLİK DESTEĞİNE İLİŞKİN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Azize Serap TUNÇER
5- POLİTİK MÜCADELEDE MEKAN OLGUSUNUN AŞIMI

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZTUNA
6- KÖPRÜ İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNİN EMEKLİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
Baykal BİÇER
7- 19. YÜZYIL TÜRK TOPLUM YAPISINDA AMERİKAN KOLEJLERİNİN SOSYOLOJİK ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
Dr. Bilgehan EMEKLİER
8- 21. YÜZYILDA KÜRESEL SISTEMIN YAPISAL DÖNÜŞÜMÜ: YENI DÜZEN ARAYIŞININ TEMEL PARAMETRELERI

  Özet   Tam Metin
Dilek KUTLUAY ŞAHİN
9- ELEKTRİK TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ: G-8 ÜLKELERİ

  Özet   Tam Metin
Emine ÇELİKSOY
10- TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR GÜVENLİK YÖNETİMİ KRİTİĞİ

  Özet   Tam Metin
Eren GÖRGÜLÜ
11- FOTOĞRAF SANATINDA CİNSİYET OLGUSUNUN KADIN İMGESİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMESİ

  Özet   Tam Metin
Doç.Dr. Erkan TOKUCU/Yrd.Doç.Dr. Zekayi KAYA/Arş. Gör. Murat AKÇA
12- ORTODOKS İKTİSADA KARŞI BİR ALTERNATİF OLARAK POST-KEYNESYEN İKTİSAT

  Özet   Tam Metin
Gülşen KAHRAMAN
13- MİMARİ DUVAR YÜZEYİ SERAMİK ÇALIŞMALARINDA ATİLLA GALATALI’NIN YERİ

  Özet   Tam Metin
Öğr. Gör. Hülya KARAOĞLAN
14- M.Ö 2000’DE ANADOLU’DA KUMAŞ ÜRETİMİ (ARKEOLOJİK BULUNTULAR IŞIĞINDA)

  Özet   Tam Metin
Gülşen KAHRAMAN
15- ÇOK YÖNLÜ SANATSAL KİŞİLİĞİ İLE JALE YILMABAŞAR

  Özet   Tam Metin
Kamile GÜLÜM,Hakan AKÇALI
16- BALIKESİR’DEKİ MÜLTECİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI

  Özet   Tam Metin
Levent ŞAHİN
17- AZERBAYCAN’IN BDT’YE İHRACATININ PANEL ÇEKİM MODELİYLE ANALİZİ: TERCİHLERDE BENZERLİK TEORİSİNİN TEST EDİLMESİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Murat YAMAN,Fatih HAŞIL
18- ÇEVRE SORUNLARI AÇISINDAN HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ (HES) ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Mustafa BIYIKLI
19- GUİDO WALCHER’İN RAPORUNA GÖRE (1930) ALTIN-PARA BİRİMİ SİSTEMİ: ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Özet   Tam Metin
Nihal EMEKLİER
20- DÜNYA SISTEMI KURAMI VE AFRO-AVRASYA ULUSLARARASI SISTEMI: 1500’DEN ÖNCE - 1500’DEN SONRA

  Özet   Tam Metin
Ozan CAN,Recep YÜCEL
21- TÜRKİYE CUMHURİYETİ KANUN METİNLERİNDE CİNSİYET AYRIMCILIĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNE YÖNELİK PARADİGMATİK BİR YAKLAŞIM

  Özet   Tam Metin
Yrd.Doç.Dr. Saadat Rustemova DEMIRCI
22- İŞİD’İN GENİŞLEYEN AFRİKA AĞI: BOKO HARAM VE EŞ ŞEBAB UZANTISI .

  Özet   Tam Metin
Saliha TANIK
23- MOSTAR KETHÜDA CAMİSİ HAZİRESİ MEZAR TAŞLARI*

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Sanem AKSOY DURSUN
24- TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA 1926’DAN GÜNÜMÜZE KADIN HAKLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Seyfettin ÜNAL,Doç. Dr. Gülnur KEÇEK,Arş. Gör. Ali KESTANE
25- KÂRLILIK ETKİNLİĞİ: BIST KİMYA SEKTÖRÜNÜN MALMQUIST TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ENDEKSİ İLE ANALİZİ

  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Hakan ARIDEMİR
26- TÜRKİYE’DE HOLOKOST EĞİTİMİ

  Özet   Tam Metin
Doç.Dr.M. Şükrü Mollavelioğlu
27- AFRO-AVRASYA ÜLKELERINDE TARIMSAL TOPLAM FAKTÖR VERIMLILIĞI VE EKONOMİK BÜYÜME

  Özet   Tam Metin
Yrd.Doç.Dr. Murat ÇOLAK
28- TÜRKİYE’DE MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİN İSTİHDAMA ETKİSİ

  Özet   Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn