Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1700
Toplam Ziyaret
: 1398314

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 41  Alan: Sosyal Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi Uğur YÖNTEN
Zola’nın Nana’sında Ayartıcı ve Yıkıcı Kadın İmajı
 
“Fatal kadın” diye adlandırılan kışkırtıcı ve yıkıcı kadın tipi ise cinsel fetişizmin 19.Yüzyıl Fransız Edebiyatındaki temsilcisidir. Fetişist bedenin onu arzulayan insanlar üzerindeki tahripkâr gücünü birçok yazar romanlarında göstermişlerdir. Balzac Sönmüş Hayaller ve Fahişelerin İhtişamı ve Çöküşü’nde ve Zola ise Tazı Payı ve Nana’da kadın bedeninin erkekler üzerindeki korkunç gücünü gözler üzerine sermişlerdir. Endüstri devrimiyle güçlenip aristokrat sınıfıyla neredeyse aynı seviyeye ulaşan kentsoylu erkekler, paralarıyla her şeyi sınırsızca elde edebilecekleri kanısındaydılar. İkiyüzlü olan bu insanların gözünde kötü yola düşmüş bir kadın parayla satın alınabilen bir metadan başka bir şey değildi. Fakirlik ya da yanlış eğitim yüzünden kötü yola düşen genç kızların bedenleri, toplumun hemen her kesiminin erkeklerinin kullandıktan sonra bıkıp attıkları meta haline dönüşmüştür. Ünlü natüralist yazar Emile Zola’nın Nana’sı, kışkırtıcı ve tahripkâr kadın tipini çok güzel bir şekilde işleyen bir yapıttır. Anne-babasından geçen kalıtımsal kötü huylar, eğitimsizlik ve fakirlik yüzünden kötü yola düşen Nana, güzel vücudunun gücünü kullanarak erkekleri ayartıp, tüm varlıklarını sömürerek kentsoylu toplumundan öcünü alır. Bu çalışmada 1880 yıllarının İkinci İmparatorluk Dönemi (Second Empire) Fransa’sının bu yarasına adeta bir sosyolog gibi parmak basan Emile Zola’nın kahramanı Nana’nın hangi yöntemlerle erkekleri kendine cezbedip sonra da onların sonunu hazırladığını göstermeye çalışacağız. İncelememizde tematik yaklaşım yöntemini kullanacağız.

Anahtar Kelimeler: Zola, Nana, ayartıcı ve yıkıcı kadın.THE IMAGE OF THE SEDUCTIVE AND DESTRUCTIVE WOMAN IN ZOLA’S NANA
 
In the consumer society, the human body has become a fetish object. The provocative and destructive type of woman called "Fatal woman" is the representative of the fetishism of 19th century French literature. Many writer have shown in their novels the devastating power of the fetichist body on the people who desire it. Balzac in Lost Illusions and The Splendors and Miseries of Courtesans, Zola in The Kill and Nana showed the terrible power of the female body over the men. Urban men, who were strengthened by the industrial revolution and reached almost the same level as the aristocratic class, believed that they could obtain everything with limitless amounts of money. In the eyes of these hypocritical people a woman who was in a bad way was nothing but a commodity that could be bought with money. The bodies of the young girls who have fallen into a bad way because of poverty or wrong education have turned into commodities that have been worn out by the men of almost every segment of society. The novel Nana by the famous naturalist novelist Emile Zola is a very beautiful work of this "femme fatal" female type called provocative and destructive. Nana, who has fallen into a bad way due to her parents' inherited bad deeds, inadequate education and poverty, uses the power of her beautiful body to tempt men, tie them to herself and exploit all their assets. Men of this class who do not know the right of life to the people outside of society and cause young girls to fall into a bad way turn into Nana's almost toy. In this work, we will try to show how Nana, the provocative and destructive hero of Emile Zola, who, as a sociologist, flashed into this struggle of France in the Second Empire period of 1880, attracted men and then prepared their end. We will use thematic approach in our analysis.

Keywords: Zola, Nana, seductive and destructive womanTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn