Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 384
Toplam Ziyaret
: 1405139

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 40  Alan: Sosyal Bilimler

Rasim Akpınar, Rıdvan Keskin
Zafer Kalkınma Ajansı'nın Manisa Ekonomisine Katkısı
 
Kalkınma ajansları 08.02.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile ülkemizde yerel potansiyel ve kaynakları harekete geçirmek, bölgesel ve bölge içi eşitsizlikleri gidermek, rekabet gücü, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin artırılarak katılımcı bir anlayışla sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanması amacıyla geleneksel örgütlenme modellerine benzemeyen bir yapıda dizayn edilmiş yeni bir örgütlenme modelidir. Bu kanunun ile kalkınma ajanslarının kuruluşundaki yerel kalkınma gereksinimi açık bir şekilde ifade edilmektedir. Çalışmada veri zarflama analizi yöntemi Zafer Kalkınma Ajansının bölgesine uygulanmıştır. Analiz sonucunda, Kütahya ve Uşak illeri Zafer Kalkınma Ajansının bölgesine sunduğu mali destek programlarını etkin kullandığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Zafer Kalkınma Ajansı, Manisa Ekonomisi, Veri Zarflama AnaliziContribution Of Zafer Development Agency To Economy In Manisa Territory
 
Development agencies in 08.02.2006 Organization which entered into force Law No. 5449 on our country by Law Coordination and Duties of mobilizing local potential and resources, regional and intra-regional disparities to resolve, competitiveness, ensuring a participatory approach to sustainable development by increasing the innovation and entrepreneurial capacity the purpose of which is designed in a structure unlike the conventional model is the new organizational model. This law clearly expresses the local development requirement of the establishment of development agencies. Data envelopment analysis method in the study was applied to Zafer Development Agency’s territory. As a result of the analysis, Kütahya and Uşak proved that Zafer Development Agency actively used financial support programs in the region.

Keywords: afer Development Agency, Manisa Economy, Data Envelopment AnalysisTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn