Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1032
Toplam Ziyaret
: 2692858

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 53  Alan: Sosyal Bilimler

Mehmet PINAR
Yunanistan'daki Darbe Teşebbüsünün (1935) Türk Siyasetine ve Basınına Yansıması
 
1909 Gudi Darbesi ile Yunanistan’da sivil ve asker ilişkileri yeni bir sürece girdi. Bu tarihten itibaren ül-kede darbe anlayışı gelenekselleşmeye başladı. Bu çatışma geleneği belli bir dönem sonra Venizelist-Kralcı rekabetine yerini bıraktı. Bu anlayış, 1935’te Yunan meşru Hükümeti’ne yönelik darbe teşebbüsüne dönüştü. Türk basını ve siyaseti darbenin başlangıcından itibaren olayları yakından takip ederek meşru iktidarın yanın-da yer aldı. Türk basını yaşanan bu olaylardan hareketle Yunan Hükümeti’nden farklı bir argüman ortaya koyarak basit bir kalkışmadan ziyade bir iç savaşın habercisi olarak yorumladı. Basın, Venizelos’un Girit ve Makedonya’da karşılık bulduğu tezinden hareketle bakışını temellendirmeye çalıştı. Türkiye Bulgaristan’ın izlediği revizyonist politikaları merkeze alarak darbe teşebbüsünü istikrarı bozmaya yönelik bir tehdit olarak algıladı. Türk basını ve siyaseti, Balkan Paktı ile oluşturulan ittifak cephesinin devamını öncelikleri arasında gördüğünden statükonun korunmasına yönelik bir paradigma geliştirdi. Türkiye’deki iktidar, bu düşünceyi pra-tiğe dökerek Türk sularında tespit ettiği darbecilere ve gemilere yönelik sert önlemler aldı.

Anahtar Kelimeler: Balkan Paktı, Darbe, Türk Basını, Venizelos, YunanistanReflection of the Coup Attempt in Greece on 1935 Turkish Politics and Press
 
With the Goudi Coup of 1909, civil and military relations in Greece entered a new era. As of this date, the understanding of coup in the country has become a tradition. This tradition of conflict gave way to the Venizelist-Royalist rivalry after a certain period. This understanding turned into a coup attempt against the Greek legitimate government in 1935. The Turkish press and politics have been on the side of the legitimate government by closely following the events since the beginning of the coup. Based on these events, the Turkish press put forward a different argument from the Greek Government and interpreted it as a harbinger of a civil war rather than a simple attempt. The press tried to base the view of Venizelos on the basis of the thesis that he found a response in Crete and Macedonia. Turkey perceived Bulgarian revisionist policies pursued by the center was perceived as a threat to destabilize the region coup attempt. Since the Turkish press and politics considered the continuation of the alliance front formed with the Balkan Pact as one of its priorities, it has developed a paradigma for the preservation of the status quo. Power in Turkey, the idea is practical pouring The Turkish government took drastic measures against the coup plotters for ships as identified in Turkish wa-ters.

Keywords: Balkan Pact, Coup, Turkish Press, Venizelos, GreeceTam Metin

Copyright 2022 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn