Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 352
Toplam Ziyaret
: 1405107

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 40  Alan: Sosyal Bilimler

M. Salih Mercan
Yunan Mezalimine Dair Milletlere Çekilen Protesto
 
Paris Barış Konferansı’nda İtilaf Devletlerinin Yunanlılar lehine davranmaları sonucunda İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi kararlaştırılmıştı. Bu işgal Mondros Mütarekesi’nin 7. Maddesindeki “İtilaf Devletlerinin” emniyetlerini tehdit eden bir durum karşısında stratejik noktaları işgal edebilecekleri şıkına dayanıyordu. Bu karar Avrupa çevrelerinde tam bir tasvip görmedi. Çünkü özellikle Aydın bölgesinin durumundan bahsederek bu bölge üzerinde bir Yunan himayesinin teessüs etmesinin Türklerle Yunalılar arasındaki nefreti artırmaktan başka bir netice vermeyeceği ifade edilmekte idi. 15 Mayıs 1919 günü saat 02.00’de Midilli’nin Yero Limanı’ndan hareket eden Yunan çıkarma askeri birlikleri saat 07.30’da İzmir önlerine gelmiş ve tümen birlikleri, saat 08.40’da karaya çıkmaya başlamışlardır. Karaya çıkan birliklerin yaptıkları yalnız 57 subayın öldürülmesinden veya yaralanmasından ibaret kalmamış, katliam ve yağmacılık, gittikçe şiddetlenerek devam etmiştir. İngiliz Amirali Calthorpe’un tertipleriyle baskın tarzında İzmir’e çıkan Yunan kıtaları görülmemiş bir vahşetle Türklerin üzerine saldırmışlar, aile mahremiyetinin dokunulmazlığı, din adamlarının ve din müesseselerinin kutsallığı tanınmayarak soygunculuk ve yağmacılık hareketlerine koyulmuşlardır. Yunanlıların öteden beri Türkler hakkında izledikleri imha siyaseti Mondros mütarekesinden sonraki olaylarla gerçekleşme yoluna girmişti. Yunan idaresine geçen her Türk toprağında daha o gün bir göç başlıyor, harabelerden başka bir şey kalmıyordu. Özellikle Yunanlıların İzmir’e ayak bastıkları günden itibaren sakin ve masum Anadolu köylerinde yaptıkları zulümlere tarihte pek az rastlanır.

Anahtar Kelimeler: Batı Anadolu, Yunan, Zulüm, Meclis, Beyan, BeyannameThe Greek Persecution and Protest Against the Nations
 
At the Paris Peace Conference, it was decided that the Greeks would occupy İzmir as a result of the Entente States acting in favor of the Greeks. It was based on the idea that the "Allies" in Article 7 of the Mudros Armistice could occupy strategic points in the face of a situation threatening their security. This decision did not see a full approval in the European circles. Because it was stated that it would not give any result other than raising the hatred between the Turks and the Yunians, especially by mentioning the situation of the Aydın region. At 15:00 on May 15, 1919, Greek troop troops, moving from the Port of Yero, arrived at Izmir at 07.30 and the units of the divisions began to land at 08.40 hours. Not only was the landing of the troops killed or wounded by 57 officers, but the massacre and looting continued to intensify. In the dominant style of the British Admiral Calthorpe, the Greek continents who came to Izmir attacked the Turks with an unprecedented brutality, putting themselves in the most miserable robbery and plunder, without recognizing the immunity of family confinement, the sanctity of religious men and religious institutions. he politics of annihilation that the Greeks had been watching about the Turks from the beginning had entered into the realization with the events after the Mondros armistice. An immigration started on every Turkish soil that passed into the Greek administration that day, nothing more than ruins. Especially the oppression of the Greeks in the peaceful and innocent Anatolian villages since the day they are pressed against İzmir is very rare in history.

Keywords: Western Anatolia, Greek, Persecution, Assembly, Statement, DeclarationTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn