Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 750
Toplam Ziyaret
: 3180283

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2019 Cilt: 1  Sayı: 44  Alan: Sosyal Bilimler

Abdulrezzaq ALHADAD, Ertuğrul ÇAVDAR
YÜKSEKÖĞRETİMDE EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ
 
Kalite yönetimi günümüz örgütlerinin en önemli fonksiyonlarından biri olup bu alandaki yaklaşımlardan biriside kalite ödülleri uygulamasıdır. Kalite ödülleri uygulaması, örgütlerin etkin bir kalite yönetim sistemi için odaklanması gereken unsurları belirleyen ve bu alanlarda istenilen standartları yakalamak için yönlendiren bir yaklaşımdır. Bu çalışma, bir kalite yönetim aracı olan EFQM mükemmellik modelinin kriterlerini dikkate alarak, yükseköğretim kurumlarının değerlendirilmesine yönelik bir araştırmayı içermektedir. Bu kapsamda, modelin girdi kriterlerini değerlendirmek üzere kurum yöneticileri ile yapılan bir anket uygulaması ile modelin çıktı kriterlerinden biri olan müşteri değerlendirmelerine yönelik olarak öğrencilerle yapılan bir anket uygulamasına yer verilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizleri her iki ölçeğin de uyum iyiliği değerlerini sağladığını ve kabul edilebilir uyum koşullarını sağladığını göstermektedir. Yapılan analizler sonucunda girdi kriterleri açısında üniversitenin iç değerlendirmesinin iyi olduğu görülmüştür. En yüksek değerlendirme liderlik kriterine ait olup onu sırasıyla işbirlikleri, çalışanlar, strateji ve süreçler izlemektedir. Çıktı kriterlerinden müşterilere yönelik değerlendirmelerde ise vasat bir değerlendirme yapıldığı, öncelikli olarak ortam ve diğer hizmetler açısından iyileştirmeler yapılması gerektiği görülmüştür. Çıktı kriterlerinin müşteri memnuniyetine etkisine yönelik regresyon analizinde eğitim öğretim programları ve diğer hizmetlerin memnuniyet üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Eğitimde kalite, Hizmet kalitesi, EFQM mükemmellik modeliEFQM EXCELLENCE MODEL IN HIGHER EDUCATION
 
Quality management is one of the most important functions of today's organizations and one of the approaches in this field is the application of quality awards. The quality awards is an approach that determines the elements that organizations should focus on for an effective quality management system and directs them to achieve the desired standards in these areas. This study includes an application for the evaluation of higher education institutions, taking into account the criteria of the EFQM excellence model as a quality management tool. In this context, a questionnaire application was conducted with corporate managers to evaluate the input criteria of the model and a questionnaire was applied to the students' evaluations which are one of the output criteria of the model. Confirmatory factor analysis shows that both scales provide goodness of fit values and meet acceptable compliance conditions As a result of the analysis, internal evaluation of the university was found to be good in terms of input criteria. The highest evaluation belongs to the leadership criterion, followed by collaborations, employees, strategies and processes, respectively. In the evaluation of the customers from the output criteria, it was seen that a mediocre assessment was made, and that improvements should be made primarily for the environment and other services. In the regression analysis of the effect of output criteria on customer satisfaction, the effect of education programs and other services on satisfaction was found to be statistically significant.

Keywords: Quality in education, Quality of service, EFQM excellence modelTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn