Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexlerBugünkü Ziyaret
: 100
Toplam Ziyaret
: 773719

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 2  Sayı: Özel Sayı -1  Alan: Sosyal Bilimler

Münevver Ünsal
YÖRESEL EL SANATLARINDA VAN HALISI
 
Türk tarihiyle paralel bir gelişme seyri içerisinde bulunan halı sanatımız, tamamen milli değerlerimiz arasında bulunan en önemli unsurların ilk sıralarında yer alır. Bütünüyle bize ait olan ve yaşadığımız her coğrafyada en otantik örnekleriyle bizi ifade eden bu dokuma türü tarihin her döneminde milletimizin fertleri tarafından ortak motiflerin ekseriyetinin kullanılmasıyla, farklı bölgelerde ve değişik zamanlarda Türk Kültür Birliği ve devamlılığı bakımından çarpıcı örnekler sunmaktadır. Yüzeyi farklı renklerde motiflerle ve bu motiflerin oluşturduğu desenlerle süslü havlı dokumaya halı adı verilir. Doğu memleketlerinde bunlara ‘kalı’ da denir. ‘Kalın çeyiz’ veya kalınlığı çeyiz eşyası anlamına gelir. Bir kızın evinde ömrü boyunca kalabilecek çeyiz eşyasının başında, Türklerin milli sanat eseri olan halı gelir. Bundan dolayı kelimenin ‘kalıng, kalın, kalı’ kelimesinden geldiği tahmin edilir. Van’da da halıya ‘haliçe’ adı verilmektedir. Bölgenin iklim şartları, yöre insanının hayvancılıkla uğraşması uzun süren kış ayları sebebiyle halk dokumacılığa önem vermiştir. Bu dokumalar ticari amaçtan çok ihtiyacı karşılama amaçlıdır. Taban halısı, kenarlık halı, divan halısı olarak dokunduğu gibi namazlık heybe, beşik, hatta kapı perdesi olarak da dokunmuştur. Bu dokumalarda kullanılan dokuma ipliği saf yündür. Van Halı Motifleri, Anadolu’da dokunan halı motiflerinden farklı değildir.

Anahtar Kelimeler: Çevre, İnsan, Dokuma, Halı, Motif.THE CARPET OF VAN IN LOCAL HANDICATORS
 
Adevelopment parallel to Turkish history, our carpet art, which is in motion, takes place in the first places of the most important elements among our national values. This type of weaving, which expresses us with the most authentic examples belonging to us and living in all geographical regions we live in, presents striking examples in terms of Turkish Culture Union and continuity in different regions and at different times with the use of common motifs by the members of our nationality in every period of history. The surface is called carpet in different colors with motifs and pile fabrics adorned with patterns created by these motifs. In eastern countries it is called 'kali', which means 'thick dowry' or thick dowry. At the beginning of a dowry ashtray that will stay throughout the life of a girl's house, the carpet, which is the national artwork of the Turks. It is therefore estimated that the balm came from the word 'thick, thick. In Van, the carpet is called the 'estuary'. The climatic conditions of the region gave importance to people weaving because of the long winter months when the people of the region are dealing with animal husbandry. These documents are intended to meet the needs more than commercial purposes. The floor carpet, the carpet of the border, the carpet of the divan, as well as prayer saddlebag, cradle, even the door curtain touch. The woven yarn used in these fabrics is pure wool. Van Carpet Motifs are not different from carpet motifs woven in Anatolia.

Keywords: Environment, Human, Weaving, Carpet, Motif.Tam Metin

Copyright 2019 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn