Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1035
Toplam Ziyaret
: 2692861

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 53  Alan: Sosyal Bilimler

Aysel ÖZTÜRKÇÜ AKÇAY
Yönetim Kurulu Yapısı Çeşitliliği ve Entelektüel Sermaye Performansı: Borsa İstanbul Firmaları Üzerine Dinamik Panel Veri Analizi
 
Bilgiye dayalı rekabetin yaşandığı günümüz dünyasında, işletmelerin sahip olduğu entelektüel sermaye değerleri, kurumsal başarıların sağlanması ve firma performansının artırılması açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı yönetim kurulu yapısının entelektüel sermaye performansı üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmada, yönetim kurulu yapısı ve entelektüel sermaye performansı arasındaki ilişki, Borsa İstanbul’da farklı sektörlerde işlem gören 127 firmanın 2015-2018 yılı verileri kullanılarak sistem GMM yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmada bağımlı değişken olarak kullanılan entelektüel sermaye performansı, Entelektüel Sermaye Katma Değer Katsayısı yöntemi ile hesaplanmıştır. Bağımsız değişken olan yönetim kurulu yapısının göstergeleri olarak ise; yönetim kurulu büyüklüğü, bağımsız üye oranı, kadın üye oranı ve yabancı üye oranı kullanılmıştır. Ayrıca çalışmada karlılık ve büyüklük olmak üzere iki adet kontrol değişkeninden yararlanılmıştır. Yapılan ampirik analiz neticesinde, yönetim kurulu büyüklüğü, yabacı üye ve kadın üye oranları ile entelektüel sermaye performansı arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak entelektüel sermaye ile bağımsız üye oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki elde edilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Entelektüel Sermaye, yönetim kurulu yapısı, dinamik panel veri analiziBoard Structure Diversity and Intellectual Capital Performance: Dynamic Panel Data Analysis on Borsa İstanbul Firms
 
In our today's world where knowledge-based competition is experienced, intellectual capital values owned by firm are important in terms of ensuring corporate success and increasing firm performance. The aim of this study is to investigate the impact of board structure on intellectual capital performance. The relationship between the structure of the board of directors and intellectual capital performance has been analyzed by system GMM method, using 2015-2018 data of 127 companies traded in different sectors in Borsa Istanbul. Intellectual capital, which is the dependent variable of the study, has been calculated by the Intellectual Capital Added Value Coefficient method. As the indicators of the board structure, which is an independent variable; board size, the ratio of independent members, the ratio of female members and the ratio of foreign members have been used. In addition, two control variables (profitability and size) have been used in the study. Based on the empirical analysis results, a positive and statistically significant correlation has been observed between the size of the board of directors, the ratio of foreign and female members and the intellectual capital performance. However, a significant relationship has not been obtained between intellectual capital and the ratio of independent members.

Keywords: Intellectual Capital, board structure, dynamic panel data analysisTam Metin

Copyright 2022 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn