Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 741
Toplam Ziyaret
: 3180274

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -7  Alan: Sosyal Bilimler

Kemaleddin ERYEȘİL, Hakan ALPTÜRKER, Yasin TAȘPINAR
Yerel Yönetimlerde Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Araştırma: Van Edremit Belediyesi Örneği
 
Belediyeler yerel yönetim faaliyetinin mekansal bağlamda yürütülmesinin önemli aktörlerindendir. Seçilmiş yöneticiler olarak yerel yönetimlerin idarecileri şeffaflık, hesap verebilirlik, etkinlik, adalet ve katılım gibi konulara öncelik vermek durumunda kalmaktadırlar. Söz konusu öncelikler vatandaşların rızasını ve yönetimin meşruiyetini artırmakta, yerel yönetimlerin faaliyet gösterdiği alanları daha yaşanılır kılmaktadır. Bu noktada iletişim ve etkileşim öne çıkmaktadır. İletişim ve etkileşimin en etkin araçlarından bir de günümüz medya dünyasını derinden etkileyen sosyal medya uygulamaları ve platformlarıdır. Sosyal medyanın etkin kullanımı takipçilere ulaşmayı ve onları yönlendirip etkilemeyi kolaylaştırmaktadır. Bu çerçevede çalışmamızın temel amacı da Van Edremit Belediyesi’nin sosyal medya faaliyetlerinin belediyenin twitter sayfası üzerinden izlenerek analiz edilmesidir. MAXQDA programı kullanılarak yapılacak olan analizin sonuçları twitlerin yoğunlaştığı alanlar ve konular ışığında etkin kullanım derecesini ve kullanım amacını tespit etmek üzere değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Sosyal Medya, İçerik Analizi, Van Edremit BelediyesiA Research on Usage of Social Media at Local Governments: The Case of Van Edremit Municipality
 
Municipalities are among the important actors in the spatial context of local administration activities. As elected administrators, mayors of local governments have to give priority to issues such as transparency, accountability, efficiency, justice and participation. These priorities increase the consent of the citizens and the legitimacy of the administration and make the areas where local governments operate more liveable. Communication and interaction come to the fore at this point. One of the most effective tools of communication and interaction is social media applications and platforms that deeply affect today's media world. The effective use of social media makes it easier to reach followers and to direct and influence them. In this context, the main purpose of our work is to analyse the social media activities of the Van Edremit Municipality through the municipality's twitter page. The results of the analysis to be made using the MAXQDA program will be evaluated in the light of the areas and subjects where the tweets are concentrated, in order to determine the degree of effective use and the purpose of use.

Keywords: Local Governments, Social Media, Content Analysis, Van Edremit MunicipalityTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn