Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 728
Toplam Ziyaret
: 1397342

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -4  Alan: Sosyal Bilimler

Araş. Gör. Erol Uğraş ÖÇAL
YEREL YÖNETİMLERDE NEO-LİBERAL DÖNÜŞÜMÜN KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ
 
2000’li yıllarda Türkiye’de kamu yönetiminin pek çok alanında olduğu gibi yerel yönetimler alanında da reformlar hayata geçirilmiştir. Bu dönemde reformun arka planındaki anlayış neo-liberalizm olmuştur. Bu çalışmada, 2000 sonrasında yerel yönetimler alanında yaşanan değişim neo-liberalizm açısından incelenecektir. Çalışmada reforma temel oluşturan resmi plan, program ve belgeler incelenecektir. Bununla birlikte alan yazındaki değerlendirmeler ile reform süreci anlaşılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetim, Yerelleşme, Neo-liberalizmA Short Assessment of the Neo-liberal Transformation in Local Governments
 
In 2000, reforms in the field of local governments have been implemented as in many areas of public administration in Turkey. In this period, the backgraound of the reform is neo-liberalism. In this study, the change in the field of local governments after 2000 will be examined in terms of neo-liberalism. In this study, the official plans, programs and documents that form the basis of the reform will be examined. In additon the reform process will be tried to be understood with the evaluations in the literature.

Keywords: Local Governemnt, Decentralization, Neo-LiberalismTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn